HOT NEWS

"ในยามที่ประชาชนเดือดร้อน ทหาร..รีบไปช่วย"

ครูหมวกแดง โดย ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ชุดสันติสุขที่ 401 ให้การช่วยเหลือ นายเจ๊ะวอ เจ๊ะปอ อาศั

ให้เลือดของเราหล่อเลี้ยงในยามขาดแคลน

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอนำไปรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาราชนค

“เพิ่มความเข้มงวด ป้องกันชายแดนตะวันตก”

กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ทำการลาดตระเวนหาข่าว/พิสูจน์ทราบ ช่องทางเข้า - ออก ธรรมชาติ และเฝ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

“จิตอาสาร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า”

“จิตอาสาร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า”

มณฑลทหารบกที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ ภาคส่วนราชการจังหวัดเลย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทำแนวกันไฟ เข้าดำเนินการทำแนวป้องกันไฟป่า ณ บริเวณภูสะนาว ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มักจะเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี เป็นผลให้เกิดหมอกควันก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้ดำเนินการทำแนวป้องกันไฟป่าตามแผน ความยาวของแนวกันไฟดังกล่าวมีความกว้าง 8 เมตร ยาวถึง 4 กม.

"ในยามที่ประชาชนเดือดร้อน ทหาร..รีบไปช่วย"

"ในยามที่ประชาชนเดือดร้อน ทหาร..รีบไปช่วย"

ครูหมวกแดง โดย ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ชุดสันติสุขที่ 401 ให้การช่วยเหลือ นายเจ๊ะวอ เจ๊ะปอ อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 47/4 ม.3 บ.ลูโบ๊ะฆง ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก - ลก จว.น.ธ. เนื่องจาก นายเจ๊ะวอ เจ๊ะปอ มีอาการป่วยและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ นายอาหามะ ดอแม (บุตรชาย) จึงขอรับการช่วยเหลือจาก ชุดสันติสุขที่ 401 อำนวยความสะดวกให้กับบิดาที่มีอาการป่วยนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโก - ลก

ให้เลือดของเราหล่อเลี้ยงในยามขาดแคลน

ให้เลือดของเราหล่อเลี้ยงในยามขาดแคลน

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอนำไปรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความต้องการโลหิตจำนวนมาก สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นั้น มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวด

“เพิ่มความเข้มงวด ป้องกันชายแดนตะวันตก”

“เพิ่มความเข้มงวด ป้องกันชายแดนตะวันตก”

กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ทำการลาดตระเวนหาข่าว/พิสูจน์ทราบ ช่องทางเข้า - ออก ธรรมชาติ และเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนด้านตะวันตก ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 193 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความเข้มงวดป้องกันบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการกระทำความผิดทุกชนิด โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ให้แก่กำลังพล

จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ให้แก่กำลังพล

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” แก่กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารทุกนาย โดยสามารถเก็บข้อมูลการเดินทาง เพื่อตรวจสอบ และประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยมี หมู่เสนารักษ์ และสารวัตรโควิด ให้ความรู้ ณ ร้อย.1 ป.5 พัน.25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร

Barber Delivery บริการตัดผมฟรี จากกองทัพบก

Barber Delivery บริการตัดผมฟรี จากกองทัพบก

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก, ลดค่าครองชีพ, ลดความเสี่ยงในการเดินทางเพื่อไปร้านรับบริการตัดผม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid -19 (ระลอกใหม่)

"เข้มเเข็ง..อดทน..คือ นักรบพิเศษ"

"เข้มเเข็ง..อดทน..คือ นักรบพิเศษ"

นักเรียนหลักสูตรรบพิเศษรุ่นที่ 46 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทำการทดสอบร่างกาย เพื่อประเมินการฝึกตามหลักสูตร ให้มีความเเข็งเเรงและความพร้อมในการเรียนหลักสูตรรบพิเศษต่อไป

“ Unit Quarantine ...พร้อม คัดกรอง เฝ้าระวัง COVID- 19 กักตัวเมื่อมีเกณฑ์เสี่ยง"

“ Unit Quarantine ...พร้อม คัดกรอง เฝ้าระวัง COVID- 19 กักตัวเมื่อมีเกณฑ์เสี่ยง"

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 เตรียมและปรับปรุงสถานที่กักตัวในหน่วย(Unit Quarantine)ให้พร้อมอยู่เสมอ โดยดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในหน่วย สำหรับกำลังพลของหน่วยที่กลับจากการไปราชการในพื้นที่เสี่ยง, ลาพักเยี่ยมครอบครัวจากในกรณีต่างๆ เช่น เยี่ยมคลอด, เยี่ยมบิดามารดาที่ป่วย ฯลฯ โดยการจัดระเบียบที่พักภายในสถานกักตัวในแต่ละโซน, ฉีดพ่นแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อทั้งภายในโรงนอนทหาร, ภายนอกอาคารกองร้อย, ห้องน้ำ สุขาภิบาล และพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกัน การปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

"ร่วมมือช่วยกันป้องกัน Covid-19"

"ร่วมมือช่วยกันป้องกัน Covid-19"

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา โดยขุนอาสา 521 ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เรื่องโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการป้องกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งแจกใบปลิวรณรงค์ฯ และแจกหน้ากากอนามัย แก่ประชาชน ณ.วงเวียนพระนารายณ์ ตลาดเสาธง อ.เมือง เทศบาลเมืองโคกสำโรง อ.โคกสำโรง เทศบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

   เรื่องน่าสนใจ

การเลื่อนการตรวจเลือกฯ !!! เฉพาะหน่วยตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ มทบ. 46

 การเลื่อนการตรวจเลือกฯ !!! เฉพาะหน่วยตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ มทบ. 46 ( จ.ปัตตานี , จ.นราธิวาส ,จ.ยะลา ) เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา วันที่ 31 ก.ค. 63 โดย

สายตรง ผบ.ทบ แก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก

สามารถ ดาวน์โหลด Sticker ได้แล้ว .... คลิกเลย

สมัครใจอยู่ต่อ ...ได้อะไรมากกว่าที่คิด

สำหรับน้องๆ พลทหารที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อ นอกจากจะได้รับเงินเดือนบวกค่าครองชีพตลอดระยะเวลาของการเป็นทหารกองประจำการแล้วนั้น หากกองทัพบกมีการเปิดสอบ

"ARMYLAND LOPBURI" เปิดบ้าน ท่องเที่ยว เขตทหาร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรั้วค่ายให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและท่องเที่ยวในเขตทหาร ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเข้าฝึกอบรม การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทห

 คลิปวีดีโอน่าสนใจ

กองทัพบกสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ(โควิด19) ยังคงทวีความรุนแรงไปทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งบูรณาการ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว ในส่วนของกองทัพบก พลเอ

กองทัพบก " จัดโครงการจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต "แก้ไขปัญหาภาวะโลหิตสำรองในสถานพยาบาลขาดแคลน

ทบ.ร่วมบริจาคโลหิต ช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19 รักษาชีวิต ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้การบริจาคโลหิตของประชาชนลดลง โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด

กองทัพบก แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน "ภาคเหนือ"

ทบ.โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ทภ.3 สน. จับมือ ทส.เดินหน้า ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เต็มที่ ครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ

ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก ประจำปี2564

กองทัพบก ขอเชิญบุคคลพลเรือนที่มีอายุครบเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 เข้ารับการตรวจโรคก่อนตรวจเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึง กุมภาพันธ์ 2564 และตรวจประเมินทางจิตเวช ที่ กองจิตเวช และประสาทวิทยา

ทบ. รับมอบรถพ่วง M1101 พร้อมเป้สนาม จากมูลนิธิพลเอกสุนทรฯ เพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร

รายการที่นี่กองทัพบกวันนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศ พิธีรับมอบรถพ่วง M1101 พร้อมเป้ เพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการท

  แกลเลอรี่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com