HOT NEWS

เราไม่หยุด...ไปต่อ Day 9

วันที่ 9 ของปฎิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เราขอดูแลประชาชนต่อไป กองทัพบก ปฎิบ

“เราทำด้วยใจ เราพร้อมในทุกภารกิจ”

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น นอกจากมาตรการ Lock down ของแต่ละจ

หน้าที่ต้องทำ ความปลอดภัยต้องใส่ใจ

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หน้าที่ก็ต้องทำ ความปลอดภัยต้องใส่ใจ ผบ.ร.3 พัน.2 มีควา

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

“เราทำด้วยใจ เราพร้อมในทุกภารกิจ”

“เราทำด้วยใจ เราพร้อมในทุกภารกิจ”

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น นอกจากมาตรการ Lock down ของแต่ละจังหวัด การชำระล้างและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมในการรับภารกิจ และสนับสนุนส่วนราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

หน้าที่ต้องทำ ความปลอดภัยต้องใส่ใจ

หน้าที่ต้องทำ ความปลอดภัยต้องใส่ใจ

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หน้าที่ก็ต้องทำ ความปลอดภัยต้องใส่ใจ ผบ.ร.3 พัน.2 มีความห่วงใย ในสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพล โดยจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ตรวจหาอาการเบื้องต้นของโรคโควิด-19 บริเวณทางเข้าออกของหน่วย สร้าวความอุ่นใจให้กับกำลังพล และมั่นใจได้ถึงสถานที่ของหน่วยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งได้เน้นย้ำให้กำลังพลสวมแมส และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และข้อแนะนำรวมถึงข่าวสารต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

กกล.ผาเมือง ร่วมทำการดับไฟป่า พร้อมกับทำแนวกันไฟ

กกล.ผาเมือง ร่วมทำการดับไฟป่า พร้อมกับทำแนวกันไฟ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพร่นที่ 31 จัดกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับ จนท.อบต.แม่จัน, ชุดเหยี่ยวไฟแม่จัน, จนท.ป่าไม้กิ่วทัพยั้ง และกำลังพลด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ทำการดับไฟป่า พร้อมกับทำแนวกันไฟ ณ ป่าด้านหลัง ที่พักข้าราชการตำรวจ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งลุกลามไปยังพื้นที่เป็นป่าเนินเขามีบริเวณกว้าง มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 100 ไร่

“เราจะพ้นภัยครั้งนี้ได้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน”

“เราจะพ้นภัยครั้งนี้ได้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน”

รพ.หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หนึ่งในนั้น คือ กระจังหน้า หรือ Face Shield ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งต่างๆจากผู้ป่วย และ รพ.ค่ายจิรประวัติก็เป็นหนึ่งในรพ.ที่ประสบปัญหานี้ค่ะ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ รพ.หลายท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ Face Shield แบบ DIY โดยอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย ใช้เวลาในการทำไม่นาน และเมื่อทำสำเร็จออกมาทดลองแล้วใช้ได้จริง ทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายจิรประวัติมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานเพื่อป้องกันตนเอง มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

“คืนที่ 8 เพื่อชาว กทม. ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19”

“คืนที่ 8 เพื่อชาว กทม. ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19”

กองทัพบก ออกปฎิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ขจัดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คืนนี้เป็นคืนที่ 8 ใน กทม. โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 22.00 น.

จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19

จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19 โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นำจิตอาสา ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19 Cr. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

เพราะสุขภาพของกำลังพลสำคัญที่สุด!!

เพราะสุขภาพของกำลังพลสำคัญที่สุด!!

กองกำลังนเรศวร จัดจุดคัดกรอง และตรวจสุขภาพทหารกองประจำการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 และที่โรงเลี้ยง กองกำลังนเรศวร ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังนเรศวร ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กับทหารกองประจำการทุกนาย

“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ร่วมกับ อบต.มะเกลือเก่า ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จากสภาพปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่11 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

เพราะความรู้ ความตระหนัก และความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน จะเป็นเกราะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพราะความรู้ ความตระหนัก และความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน จะเป็นเกราะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรค และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกิจกรรมอบรมการทำ Alcohol hand solution 

    เรื่องน่าสนใจ

"ARMYLAND LOPBURI" เปิดบ้าน ท่องเที่ยว เขตทหาร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรั้วค่ายให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและท่องเที่ยวในเขตทหาร ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเข้าฝึกอบรม การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทห

“พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ”

สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทหาร รวมถึงวิวัฒนาการของกองทัพบก อาทิ บทบาท ภารกิจ การป้องกันประเทศ และรักษาเอกราชอธิปไตยของชา

เที่ยวสบายๆ...ที่สถานตากอากาศบางปู

ทริปเที่ยววันเดียว..สบายๆ ชมพระอาทิตย์ทอแสงทอง งดงามที่สถานตากอากาศบางปู บรรยากาศดี อาหารทะเลอร่อย สำหรับคนเมืองกรุงหรือคนพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้ไป

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ 63 #วันทหารผ่านศึก

ฉันทำได้เพื่อเธอ RTA ANTI COVID19

ประมวลภาพภารกิจ "ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน​ขจัดการแพร่ระบาดเชื้อ​ COVID​-19"ของกองทัพบก ประกอบเพลง "ฉันทำได้เพื่อเธอ" ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลจากโครงการ การประกวดแต่งบทเพลงรัก

มิติใหม่..แห่งการผลิตยางรถยนต์

มิติใหม่..แห่งการผลิตยางรถยนต์ การนำยางพารามาสู่อุตสาหกรรมการผลิตยาง มาตรฐาน มอก. และ FMVSS ของกองทัพบก

  แกลเลอรี่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com