HOT NEWS

จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองนำ้ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองนำ้ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา บ้านหนองบัว อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทานฯ และ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการขุดลอกคลอง เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช สิ่งกีดขวางทางนำ้ เก็บกักนำ้ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหานำ้ท่วมในพื้นที่ สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทบ.บรูณาการร่วม ปภ. นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นดับไฟป่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 กองทัพบกและหน่วยงานในพื้นที่ ได้นำ เฮลิคอปเตอร์ .ปภ.32 ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจทำการทิ้งน้ำด

“ปลูกฝังการเรียนรู้ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่เยาวชนตัวน้อย”

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 31 ได้ดำเนินการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกั

กกล.สุรศักด์มนตรี ตรวจยึดกระเทียมแห้งข้ามชาติ 1,120 กิโลกรัม

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2107 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว จะมีการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองนำ้ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองนำ้ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา บ้านหนองบัว อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทานฯ และ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการขุดลอกคลอง เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช สิ่งกีดขวางทางนำ้ เก็บกักนำ้ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหานำ้ท่วมในพื้นที่ สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทบ.บรูณาการร่วม ปภ. นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นดับไฟป่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ทบ.บรูณาการร่วม ปภ. นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นดับไฟป่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 กองทัพบกและหน่วยงานในพื้นที่ ได้นำ เฮลิคอปเตอร์ .ปภ.32 ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจทำการทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณพื้นที่สูงชัน ใน ต.แม่แฝกใหม่ และ ต.หนองหาร จ.เชียงใหม่ โดย ทิ้งน้ำ 8 เที่ยวบิน จำนวน 24,000 ลิตร ในการบูรณาการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างเข้มข้น การระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่า ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณมลพิษในอากาศในพื้นที่ตามแผนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อควบคุมวิกฤตปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

“ปลูกฝังการเรียนรู้ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่เยาวชนตัวน้อย”

“ปลูกฝังการเรียนรู้ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่เยาวชนตัวน้อย”

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 31 ได้ดำเนินการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายจิรประวัติ โดยได้ทำการสอนการสวมหน้ากากอนามัย และ การล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

กกล.สุรศักด์มนตรี ตรวจยึดกระเทียมแห้งข้ามชาติ 1,120 กิโลกรัม

กกล.สุรศักด์มนตรี ตรวจยึดกระเทียมแห้งข้ามชาติ 1,120 กิโลกรัม

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2107 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว จะมีการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงได้ประสานวางแผนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณดังกล่าว พบเรือเหล็กติดเครื่องยนต์ 1 ลำ แล่นมาจากฝั่ง สปป.ลาว ตรงเข้ามายังฝั่งไทย ห่างจากจุดซุ่มประมาณ 100 เมตร เมื่อเรือเข้าเทียบฝั่ง มีชายประมาณ 4 - 5 คน เข้ามาแบกสิ่งของที่อยู่บนเรือขึ้นไปบนฝั่ง จนท.จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ กลุ่มชายดังกล่าวเห็น จนท. จึงใช้ความชำนาญของพื้นที่หลบหนีไปได้ จากนั้น จนท.จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ สามารถตรวจยึด กระเทียม จำนวน 56 กระสอบ น้ำหนัก 1,120 กก.

“ภารกิจเพื่อน้องคนเล็กของกองทัพบกและเพื่อประชาชน”

“ภารกิจเพื่อน้องคนเล็กของกองทัพบกและเพื่อประชาชน”

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ได้ทำการสอนหลักสูตร พลทหารเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ (หลักสูตรใหม่การแพทย์ฉุกเฉิน) ในรายวิชา การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กระดูก กล้ามเนื้อและศีรษะ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้อง การบริหารจัดการสถานการณ์บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 22 นาย

ลงแขกเกี่ยวข้าว.. สืบสานประเพณี

ลงแขกเกี่ยวข้าว.. สืบสานประเพณี

สามัคคีชุมชนกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 วันที่ 19 ก.พ.63 พ.อ.ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ ผบ.ป.72 ได้นำกำลังพลและครอบครัว ลงแขกเกี่ยวข้าว ในกิจกรรม”ป.72 ช่วยปลูก ช่วยกันเกี่ยว” เพื่อสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้านการลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยมือ เสริมสร้างความสามัคคีและการเรียนรู้ของชุมชนกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72

พลทหาร ฮีโร่ ช่วยจับโจรวิ่งราวทรัพย์

พลทหาร ฮีโร่ ช่วยจับโจรวิ่งราวทรัพย์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีเหตุวิ่งราวทรัพย์ที่หน้าห้างโลตัสสาขาโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมีพลเมืองดีร่วมกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ ทราบชื่อภายหลังคือ นายอนุชิต คบสหาย ในมือชายดังกล่าวถือเงินสดของกลาง สอบถามในที่เกิดเหตุ แจ้งว่าชายดังกล่าวได้ขโมยเงินสดจากมือผู้เสียหายที่กำลังจะเข้าไปซื้อของในห้างโลตัส แล้ววิ่งหลบหนีจะไปขึ้นจักรยานยนต์ ที่จอดไว้ข้างถนนในบริเวณที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายได้ร้องเรียกให้คนช่วยเหลือ ขณะเดียวกันได้มี "พลทหารสมหมาย ดวงคำ" สังกัดกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และพลเมืองดี ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ได้ร่วมกันเข้าทำการควบคุมตัวชายดังกล่าวไว้ได้ ชุดจับกุมจึงได้เข้าร่วมจับกุมตัวพร้อมทำการตรวจยึดเงินสดพร้อมจักรยานยนต์ ของกลางไว้

ทหารเตรียมความพร้อม

ทหารเตรียมความพร้อม

อบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย!! ” การสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้พี่ๆเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้กับพี่ๆทหาร

มทบ.310 จัด​สอนการเย็บหน้ากากผ้าและผลิตบรรจุภัณฑ์หน้ากากอนามัย​

มทบ.310 จัด​สอนการเย็บหน้ากากผ้าและผลิตบรรจุภัณฑ์หน้ากากอนามัย​

พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม​สอนการเย็บหน้ากากผ้าและผลิตบรรจุภัณฑ์หน้ากากอนามัย​ ณ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จ.ตาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย​ พร้อมทั้งนำมาแจกจ่ายให้กำลังพล ,ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

    เรื่องน่าสนใจ

“พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ”

สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทหาร รวมถึงวิวัฒนาการของกองทัพบก อาทิ บทบาท ภารกิจ การป้องกันประเทศ และรักษาเอกราชอธิปไตยของชา

เที่ยวสบายๆ...ที่สถานตากอากาศบางปู

ทริปเที่ยววันเดียว..สบายๆ ชมพระอาทิตย์ทอแสงทอง งดงามที่สถานตากอากาศบางปู บรรยากาศดี อาหารทะเลอร่อย สำหรับคนเมืองกรุงหรือคนพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้ไป

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ 63 #วันทหารผ่านศึก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย อายุ 16-18 ปี วุฒิการศึกษา ม.4 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กอง

ปฏิบัติการบินเพื่อชีวิต

อีกครั้งกับ ปฏิบัติการบินเพื่อชีวิตของ ฮ. กองทัพบก พาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ส่งถึงมือแพทย์ ด้วยความปลอดภัย โดยเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17 นำเฮลิคอปเตอร์

พิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

“โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ซึ่งได้เริ่มโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับรูปแบบแนวทางการช่วยเหลือนั้น จะดำเนินการในหมู่บ้าน ที่ประสบภัยแล้ง

อยากเป็นทหารต้องดูเป็นตัวอย่าง

นี่สิ คือแบบอย่างที่ดี สิ่งที่หลายๆคนที่ท้อ อยากเป็นทหารต้องดูเป็นตัวอย่าง พันโท นรินทร์ชัย ฐานะ

  แกลเลอรี่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com