สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๑

 
 

  HOT NEWS

ตรวจประกันคุณภาพการฝึก 2567 ฝึกดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกองทัพบก

ตรวจประกันคุณภาพการฝึก 2567 ฝึกดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกองทัพบก

กองพลทหารราบที่ 6 พล.ต.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.พล.ร.6 ให้การต้อนรับ พล.ต. สามารถ คงสาย รอง จก.ยศ.ทบ./ประธานอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับ ทบ. ประจำปี 2567 ของ พล.ร.6 โดยทำการตรวจเอกสาร หลักฐาน การฝึกในห้วงเวลา การสัมภาษณ์นายทหารยุทธการ พร้อมหน่วยได้เข้ารับการประเมินผลฯ ทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึก เพื่อเป็นการตรวจและทดสอบขีดความสามารถ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการวางแผนการปฏิบัติในการฝึก การกำกับดูแลกำลังพลและความปลอดภัยระหว่างการฝึก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึกของกองทัพบก และการแสดงนวัตตะกรรมทางทหาร ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

กกล.ผาเมือง สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับผู้ป่วยวิกฤติในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 1310 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัด ฮ.ท.212 จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถา

สามัคคี คือ พลัง

หน่วยฝึก ร.31 พัน.3 รอ. นำทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ซึ่งอยู่ในห้วงการฝึกเฉพาะหน้าที่ ฝึกการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ภูม

" Unit School การฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2567 "

พล.ร.2 รอ. โดย ร.21 รอ.ดำเนินการฝึก Unit school เพื่อเตรียมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2567 ณ ที่ตั้

image

 

 
 

  หนังสือผลงานกองทัพบก ประจำปี 2566 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ตรวจประกันคุณภาพการฝึก 2567 ฝึกดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกองทัพบก

ตรวจประกันคุณภาพการฝึก 2567 ฝึกดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกองทัพบก

กองพลทหารราบที่ 6 พล.ต.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.พล.ร.6 ให้การต้อนรับ พล.ต. สามารถ คงสาย รอง จก.ยศ.ทบ./ประธานอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับ ทบ. ประจำปี 2567 ของ พล.ร.6 โดยทำการตรวจเอกสาร หลักฐาน การฝึกในห้วงเวลา การสัมภาษณ์นายทหารยุทธการ พร้อมหน่วยได้เข้ารับการประเมินผลฯ ทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึก เพื่อเป็นการตรวจและทดสอบขีดความสามารถ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการวางแผนการปฏิบัติในการฝึก การกำกับดูแลกำลังพลและความปลอดภัยระหว่างการฝึก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึกของกองทัพบก และการแสดงนวัตตะกรรมทางทหาร ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

กกล.ผาเมือง สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับผู้ป่วยวิกฤติในพื้นที่ห่างไกล

กกล.ผาเมือง สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับผู้ป่วยวิกฤติในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 1310 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัด ฮ.ท.212 จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพศชาย อายุ 42 ปี ประสบอุบัติเหตุตกจากหลังคาบ้าน ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง จาก โรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาบิน ประมาณ 45 นาที (ถ้าลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง) ผู้ป่วยปลอดภัย

สามัคคี คือ พลัง

สามัคคี คือ พลัง

หน่วยฝึก ร.31 พัน.3 รอ. นำทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ซึ่งอยู่ในห้วงการฝึกเฉพาะหน้าที่ ฝึกการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ภูมิประเทศสูงชัน เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ขึ้น/ลง ในพื้นที่สูงชัน ณ ยอดเขาพระพุทธ ทั้งนี้ได้เพิ่มกิจกรรมในการลำเลียงธงรุ่นเพื่อติดตั้งบนยอดเขา เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ การวางแผนร่วมกันในการทำภารกิจที่ท้าทายและมีความยากลำบาก ฝึกความอดทน ตลอดจนสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ

" Unit School การฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2567 "

" Unit School การฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2567 "

พล.ร.2 รอ. โดย ร.21 รอ.ดำเนินการฝึก Unit school เพื่อเตรียมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2567 ณ ที่ตั้งหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกำลังพล ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้ในทุกมิติ

“อาชาบำบัดเสริมสร้างฟื้นฟู พัฒนาการ กระตุ้น การรับรู้เข้าใจ และด้านสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับน้องๆ อย่างต่อเนื่อง”

“อาชาบำบัดเสริมสร้างฟื้นฟู พัฒนาการ กระตุ้น การรับรู้เข้าใจ และด้านสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับน้องๆ อย่างต่อเนื่อง”

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับศูนย์ศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอาชาบำบัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างฟื้นฟู กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ในด้านความรู้สึก และการรับรู้เข้าใจด้านการเข้าสังคม และด้านสุขภาพร่างกาย พร้อมดึงสัมผัสธรรมชาติกระตุ้นความสนใจ ให้กับนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ณ สนามโครงการอาชาบำบัด โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน

“ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง "

“ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง "

พลตรี เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ พลเอกธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(2) และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง ของ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางในการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

“ทหารพราน กกล.บูรพา ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุ”

“ทหารพราน กกล.บูรพา ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุ”

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 กกล.บูรพา โดย ฉก.ร.111 ชค.ทพ.12 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน บริเวณด้านหน้าด่านตรวจบ้านอ่างศิลา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย (ช.3 , ญ.1) จึงได้ทำการปฐพยาบาลเบื้องต้น และประสานไปยังโรงพยาบาลโคกสูงเพื่อนำรถฉุกเฉินมารับตัวผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป

ทหารพราน 49 ร่วมพัฒนาฝายชะลอน้ำและขุดลอกดินทรายที่ทับถม ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสันติสุข ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์

ทหารพราน 49 ร่วมพัฒนาฝายชะลอน้ำและขุดลอกดินทรายที่ทับถม ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสันติสุข ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 นำโดย ร้อยเอก สมพงค์ แดงสว่าง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4909 พร้อมด้วย กำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลกาหลง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาฝายชะลอน้ำ และอ่างกักเก็บน้ำ ณ บ้านสันติสุข (บ้านย่อยบ้านกาหลง) หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมมือร่วมแรงขุดดินทรายที่ทับถมปิดกั้นทางน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำประปาในพื้นที่

ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลร่วมสนับสนุนจังหวัดภูเก็ต ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมฟื้นฟูสถานการณ์ภายในพื้นที่ ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย

ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลร่วมสนับสนุนจังหวัดภูเก็ต ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมฟื้นฟูสถานการณ์ภายในพื้นที่ ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงเกิดดินโคลนจำนวนมากบนท้องถนนรวมถึงบ้านเรือนของประชาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงทิ้งไว้ซึ่งความเสียหายอยู่ โดย พันเอก ธนวัฒน์ สายสกุลรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

คลิปน่าสนใจ 

 
 
 
image

 

 เอกสารเสนอข่าวจากสื่อมวลชนฯ
    โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก 

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com