สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๑

 
 

  HOT NEWS

“เพราะความสนุก มักจะอยู่ระหว่างทาง การเดินทางไกล ทหารใหม่ 67/1”

“เพราะความสนุก มักจะอยู่ระหว่างทาง การเดินทางไกล ทหารใหม่ 67/1”

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.16 พัน.1 ดำเนินการฝึกเดินทางไกล ให้กับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 โดยดำเนินการฝึกเดินทางไกลภายในหน่วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินด้วยเท้าและ การเสริมสร้างความพร้อมรบทางด้านร่างกาย ความอดทน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดำรงชีพในป่าเบื้องต้น สอดแทรกเทคนิคการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี การลาดตระเวน การปฏิบัติในที่รวมพล ทั้งนี้เพื่อทหารใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมให้กับน้องทหารใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อได้ออกปฏิบัติภารกิจราชการสนาม

บินลัดฟ้าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ อ.ปาย

หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร โดย ชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท จัดอากาศยาน แบบ ฮ.ท. 212 สน

“ ทุกหยาดเหงื่อ ทุกก้าวเดิน คือประสบการณ์พร้อมความชำนาญ ”

พันโท เอก ศรีษา ผู้บังคับกองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการของ

"ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อม ทุกภัยพิบัติ"

เมื่อ 11 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผอ.ศบภ.พล.ร.9 เป็นประธานการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือป

image

 

 
 

  หนังสือผลงานกองทัพบก ประจำปี 2566 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

“เพราะความสนุก มักจะอยู่ระหว่างทาง การเดินทางไกล ทหารใหม่ 67/1”

“เพราะความสนุก มักจะอยู่ระหว่างทาง การเดินทางไกล ทหารใหม่ 67/1”

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.16 พัน.1 ดำเนินการฝึกเดินทางไกล ให้กับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 โดยดำเนินการฝึกเดินทางไกลภายในหน่วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินด้วยเท้าและ การเสริมสร้างความพร้อมรบทางด้านร่างกาย ความอดทน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดำรงชีพในป่าเบื้องต้น สอดแทรกเทคนิคการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี การลาดตระเวน การปฏิบัติในที่รวมพล ทั้งนี้เพื่อทหารใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมให้กับน้องทหารใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อได้ออกปฏิบัติภารกิจราชการสนาม

บินลัดฟ้าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ อ.ปาย

บินลัดฟ้าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ อ.ปาย

หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร โดย ชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท จัดอากาศยาน แบบ ฮ.ท. 212 สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน จำนวน 1 ราย เป็นเด็ก อายุ 1 ปี 5 เดือน มีอาการ ไข้ หายใจเหนื่อย (Dx. Respiratory distress) เกินศักยภาพ โดยรับผู้ป่วยจาก สนาม ฮ. โรงเรียนบ้านแกงหอม อ.ปาย เพื่อส่งตัวเข้ารักษาต่อ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ใช้เวลาบินประมาณ 25 นาที (ถ้าลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

“ ทุกหยาดเหงื่อ ทุกก้าวเดิน คือประสบการณ์พร้อมความชำนาญ ”

“ ทุกหยาดเหงื่อ ทุกก้าวเดิน คือประสบการณ์พร้อมความชำนาญ ”

พันโท เอก ศรีษา ผู้บังคับกองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการของหน่วย ดำเนินการฝึกเดินทางไกล และพักแรมประจำเดือน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายของหน่วย พื้นที่รอบค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ การฝึกเดินทางไกลของหน่วย เป็นการฝึกความชำนาญของบุคคล และการปฏิบัติงานเป็นหน่วย และให้ผู้บังคับบัญชา สามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพลภายในหน่วยทหารราบ อีกทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าของกำลังพล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

"ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อม ทุกภัยพิบัติ"

"ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อม ทุกภัยพิบัติ"

เมื่อ 11 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผอ.ศบภ.พล.ร.9 เป็นประธานการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ณ ศาลาไทย ร.19 พัน.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่จะเกิดขึ้นโดยเน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรง ดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันถ่วงที่ เมื่อเกิดอุทกภัยฯ รวมถึงเน้นย้ำการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบูรณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ

หมอสนาม Delivery บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

หมอสนาม Delivery บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ได้มอบหมายให้กำลังพลจิตอาสาและจนท.เสนารักษ์ของหน่วยร่วมกับ ผู้นำชุมชนและจนท.อสม.ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิตและมอบยาสามัญประจำบ้านให้ผู้สูงอายุซึ่งมารอรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิ.ย.67 ณ ศาลาประชาคมวัดหนองแขม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

“จิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้จตุจักร”

“จิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้จตุจักร”

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 0430ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โซนค้าสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดจตุจักร เขตจตุจักร กทม. เป็นผลให้มีอาคารร้านค้าได้รับความเสียหายจำนวน 118 ร้าน และสัตว์เลี้ยงตายกว่า 1,000 ตัวศอ.จอส.พระรานทาน ภาค 1 โดย ส.พัน.21 ทภ.1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เขตจตุจักร และ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยการจัดตั้งกองอำนวยการรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และการขนย้ายสิ่งของเมื่อได้รับการประสานปัจจุบันเพลิงได้สงบแล้ว แต่ยังคงกันพื้นที่ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป

“น้องทหารใหม่...ฝึกการดำรงชีวิตในป่า”

“น้องทหารใหม่...ฝึกการดำรงชีวิตในป่า”

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.1 นำน้องทหารใหม่ ผลัด 1/67 ฝึกวิชาการดำรงชีพในป่า เพื่อเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในสนามรบ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จาก ครูนายสิบ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการฝึกทางทหารสู่ขั้นสูงต่อไป

"ครบรอบ 8 เดือน ทบ. สกัดกั้น ยาเสพติดตามแนวชายแดน รวมมูลค่า กว่า 20,000 ล้านบาท"

"ครบรอบ 8 เดือน ทบ. สกัดกั้น ยาเสพติดตามแนวชายแดน รวมมูลค่า กว่า 20,000 ล้านบาท"

กองทัพบก โดยกกล.ผาเมือง ยังคงดำรงภารกิจในการป้องกันภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา ในห้วง 1 ต.ค.66 – 11 มิ.ย. 67 สามารถสกัดกั้นยาเสพติด ได้กว่า 300 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 307 คน จากผลการปฏิบัติ ของ กกล.ผาเมืองในห้วงดังกล่าว เกิดการปะทะกับกลุ่มขบวนการทั้งหมดกว่า 38 ครั้ง โดยตรวจยึดยาเสพติด จำแนกเป็น ยาบ้า 147.2 ล้านเม็ด (147,286,930) เฮโรอีน 256.6 กก. ยาไอซ์ 1,248.3 กก. ฝิ่น 179.5 กก. และสารคีตามีน 29.2 กก. อย่างไรก็ตามหาก ยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ ตอนในจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 23,636 ล้านบาท (23,636,254,550 บาท) ด้วยความตระหนักถึงหน้าที่และภารกิจด้านความมั่นคง และปัญหาภัยคุกคามตามแนวชายแดน กองทัพบกจะดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อป้องกันการกระทำผิดทุกรูปแบบ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์

Armyland"แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร"โครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน พล.ร.5

Armyland"แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร"โครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน พล.ร.5

ร.25 พัน.1 เมื่อ 10 มิ.ย. 67ให้การต้อนรับ น้องๆเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 และคณะครู จากโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้เดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้เสริมสร้างทักษะทางความคิดและสติปัญญา พัฒนาต่อยอดการศึกษา การเรียนรู้ของเด็กๆภายในแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร โดยมีน้องๆเด็กนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 194 คน ณ “โครงการอาชา เพื่อพัฒนาเยาวชน พล.ร.5” ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร

คลิปน่าสนใจ 

สินค้าแนะนำ

ใส่ HTML ที่ต้องการตรงนี้
image

 

 เอกสารเสนอข่าวจากสื่อมวลชนฯ
    โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก 

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com