HOT NEWS

ทบ.เดินหน้าดูแลประชาชน ลดผลกระทบฝุ่นละออง ส่งวงดนตรีทหารเดินสาย สร้างสุขให้ประชาพร้อมโปรโมทตรวจเลือกทหาร ส่วนปิดเทอมจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

ทบ.เดินหน้าดูแลประชาชน ลดผลกระทบฝุ่นละออง ส่งวงดนตรีทหารเดินสาย สร้างสุขให้ประชาพร้อมโปรโมทตรวจเลือกทหาร ส่วนปิดเทอมจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความห่วงใยประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ ไฟป่าหมอกควัน สภาพฝุ่นละอองในอากาศ อัคคีภัย ภัยแล้ง ในช่วงนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กำชับให้หน่วยทหารเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือทันต่อความเดือดร้อนและไม่ขยายวงกว้าง สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่เกินมาตรฐานในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้หน่วยทหารเร่งสนับสนุนการลดสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองอย่างเต็มที่ด้วยการสนับสนุนการดับไฟป่า ลดภาวะหมอกควัน การฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปริมาณฝุ่น ส่วนหน่วยทหารกำชับให้ปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ ในขณะเดียวกันได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบกให้คำแนะนำกับประชาชน และกำหนดมาตรการด้านสุขภาพสำหรับกำลังพลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

แถลงข่าวร่วม 3 ฝ่าย ผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

วันนี้ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอ

สืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ชป.เสริมสร้างความเข้าใจ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกระอาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

ทหาร จ.เลย เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือ "คุณตาคุณยาย”

ร.8 พัน.1 จัดกำลังพลเข้ารับซื้อมะเขือเปราะและผักชี จากคุณตา สะอ้าน​ ราชโยธา​ และคุณยาย ตุ้ม​ ราชโยธา​ ราษฎรบ้า

image

 

 
 

  หนังสือผลงานกองทัพบก ประจำปี 2565 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ทบ.เดินหน้าดูแลประชาชน ลดผลกระทบฝุ่นละออง ส่งวงดนตรีทหารเดินสาย สร้างสุขให้ประชาพร้อมโปรโมทตรวจเลือกทหาร ส่วนปิดเทอมจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

ทบ.เดินหน้าดูแลประชาชน ลดผลกระทบฝุ่นละออง ส่งวงดนตรีทหารเดินสาย สร้างสุขให้ประชาพร้อมโปรโมทตรวจเลือกทหาร ส่วนปิดเทอมจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความห่วงใยประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ ไฟป่าหมอกควัน สภาพฝุ่นละอองในอากาศ อัคคีภัย ภัยแล้ง ในช่วงนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กำชับให้หน่วยทหารเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือทันต่อความเดือดร้อนและไม่ขยายวงกว้าง สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่เกินมาตรฐานในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้หน่วยทหารเร่งสนับสนุนการลดสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองอย่างเต็มที่ด้วยการสนับสนุนการดับไฟป่า ลดภาวะหมอกควัน การฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปริมาณฝุ่น ส่วนหน่วยทหารกำชับให้ปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ ในขณะเดียวกันได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบกให้คำแนะนำกับประชาชน และกำหนดมาตรการด้านสุขภาพสำหรับกำลังพลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

แถลงข่าวร่วม 3 ฝ่าย ผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

แถลงข่าวร่วม 3 ฝ่าย ผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

วันนี้ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดการแถลงผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และเน้นย้ำนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย บูรณาการจัดทำบัญชีผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย ร่วมกัน ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด จำนวน 12,863 คดี รวมผู้ต้องหา จำนวน 13,350 ร้าย และสามารถตรวจยึดของกลาง ยาบ้า จำนวน 4,688,888 เม็ด ,ยาไอซ์ จำนวน 1,037 กิโลกรัม , เฮโรอีน จำนวน 110 กิโลกรัม และออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 จำนวน 142 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 38,683,683 บาท

สืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

สืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ชป.เสริมสร้างความเข้าใจ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกระอาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเก็บข้าวเกี่ยวรัก ปี 6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จนท.รัฐ และ พี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ สืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ แปลงนายุวชนชาวนา ในพื้นที่ ม.4 บ.กระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา

ทหาร จ.เลย เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือ "คุณตาคุณยาย”

ทหาร จ.เลย เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือ "คุณตาคุณยาย”

ร.8 พัน.1 จัดกำลังพลเข้ารับซื้อมะเขือเปราะและผักชี จากคุณตา สะอ้าน​ ราชโยธา​ และคุณยาย ตุ้ม​ ราชโยธา​ ราษฎรบ้านนาอ้อ​ ต.นาอ้อ​ อ.เมือง​ จ.เลย ตามโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเหลือเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงเป็นเมนูอาหารให้ทหารกองประจำการได้รับประทาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้ขั้นต้น

“ทหารชายแดน ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้”

“ทหารชายแดน ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้”

กองพันทหารราบที่ 22 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี นำกำลังพลชุดช่าง ร่วมปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านให้ประชาชนที่ยากไร้ คือ นายฮิม พิมประโคน อายุ 74 ปี อาศัยอยู่ บ.คลองน้ำซับ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งบ้านหลังเดิมได้รับผลกระทบจากช้างป่าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการในพื้นที่ ทางหน่วยทหารในพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้ ในด้านคุณภาพชีวิต แก้ไขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรี ลิขิต วิทยประภารัตน์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรี ลิขิต วิทยประภารัตน์

11 มี.ค.66 เวลา 14.30 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรี ลิขิต วิทยประภารัตน์ สังกัดหน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 1 /หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย จ.นราธิวาส ณ วัดเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงร่วมในพิธี

กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค ณ กองบัญชาการกองทัพบก

กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค ณ กองบัญชาการกองทัพบก

วันนี้ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค โดยวงดนตรี Smile Army ของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.นสศ.) โอกาสนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้เกียรติร่วมรับชมการแสดงดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก กิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค เกิดขึ้นจากดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพ ภาคที่ 1-4 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ตลอดจนสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีกำหนดจัดในห้วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่หน่วยทหาร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่าง ๆ โดยจัดวงดนตรีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และอาจมีการเชิญชวนศิลปิน นักร้องที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ประกอบกับมีการสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ โดยมุ่งหวังให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติ

ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 พัน.1

ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 พัน.1

ให้การต้อนรับ คณะครูและน้องๆเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ชุมพร และโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ม.10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมศูนย์ ฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต ให้กับน้องๆเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อไปพัฒนาการศึกษาของน้องๆนักเรียน ต่อไป โดยมีน้องๆเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 89 คน ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 พัน.1 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ชุมพร

ทบ. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ทบ. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันนี้ (10 มีนาคม 2566) เวลา 15.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ นาย Pedro Zwhlen (เปโดร สวาห์เลน) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ร่วมคณะ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาพันธรัฐสวิสกับไทยดำเนินมาด้วยดีโดยตลอดตั้งแต่ปี 2474 รวมระยะเวลายาวนานถึง 92 ปี โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้สมาพันธรัฐสวิสเป็นสถานที่หลักในการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบองค์การสหประชาชาติ จึงมีคณะผู้แทนจากหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่องยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ แน่นแฟ้นขึ้น โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณสมาพันธรัฐสวิสที่ได้ให้ความร่วมมือในหลายด้าน

 คลิปวีดีโอน่าสนใจ

สนามมวยลุมพินีในปัจจุบัน

สนามมวยลุมพินีในปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน สปร. ทบ.

ผลการดำเนินงาน สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (สปร. ทบ.)

ผลการดำเนินงาน สง.ทท.ทบ.

ผลการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)

แล้วเราก็มาอยู่ร่วมกัน “ HOME of ARMY ” บ้านนี้เข้มแข็ง รักชาติ เป็นคนดี

การดูแลทหารใหม่ เป็นหัวใจสำคัญของ #กองทัพบก ทุกหน่วยทหารใส่ใจในรายละเอียดทุกด้าน ผสมผสานนโยบายการปฏิบัติ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ทั้งสถานที่ สิ่งของ เครื่องใช้ สิทธิสวัสดิการ สุขอน

รายการ “พิราบคาบข่าว” 

ตอน"ทบ.พร้อมต้อนรับทหารใหม่ปี 2565 อย่างปลอดภัยไร้โควิด

กองทัพบกพร้อมรับทหารใหม่ผลัด 1/2565 ⛑กระชับทุกมาตรการป้องกันโควิด-19

⛑ทบ.พร้อมเปิดบ้านรับทหารใหม่ผลัด 1/65 กระชับทุกมาตรการป้องโควิด กองทัพบกจะรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2565 เข้าประจำการในหน่วยทหารพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 และ 3 พ.ค. 65 โดยขณะนี้หน่

image

 

 เอกสารเสนอข่าวจากสื่อมวลชนฯ
    โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก 

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com