734446766621038
 “เกียรติศักดิ์ และศักดิ์ศรีแห่งกองทัพบก” 18 มกราคม วันกองทัพบก
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

นักรบดำ ส่งชุดช่าง ร่วมกับ อบต.แม่วะหลวง สร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

นักรบดำ ส่งชุดช่าง ร่วมกับ อบต.แม่วะหลวง สร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ในห้วงตั้งแต่วันที่ 5 - 15 ม.ค.63 พันเอก ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดช่าง กองร้อยทหารพรานที่ 3501 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่วะหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้พิการทุพพลภาพ อาศัยบ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 5 บ้านพะดิ๊ชะคี (กลุ่มบ้านบริวาร บ้านปอเคลอะเด ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมี นางเชาะลอย วนาเฉลิศรี อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน พร้อมกับครอบครัวและผู้พักอาศัย จำนวน 5 คน และบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 2 ราย โดย เป็นเด็กหญิง อายุ 13 ปี ลักษณะอาการขาลีบทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และเด็กหญิง อายุ 10 ปี ลักษณะอาการขาอ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณจำนวน 22,400 บาท จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ยากไร้/ผู้ทุพพลภาพ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“กองทัพภาคที่ 4 ซ้อมสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง มีความสามัคคี

“กองทัพภาคที่ 4 ซ้อมสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง มีความสามัคคี

สำหรับวันนี้ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 4 ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมและซ้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย เพื่อให้เกิดความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามบินค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

“การประเมินผลการฝึกของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 “

“การประเมินผลการฝึกของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 “

การตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ณ สนามฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติของทหารใหม่ทุกนายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด

กองทัพบก ร่วมกับ ชาวบ้าน บ้านรักไทย และสยามคูโบต้า มอบผ้าห่มกันหนาวให้เด็กๆ และทหารเมียนมา

กองทัพบก ร่วมกับ ชาวบ้าน บ้านรักไทย และสยามคูโบต้า มอบผ้าห่มกันหนาวให้เด็กๆ และทหารเมียนมา

ร้อยเอก จรัสพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1742 พร้อมกำลังพล ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชาวบ้านราษฎรบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และได้มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ Kubota พลังใจสู้ภัยหนาวโดย บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก ขอส่งพลังใจสร้างไออุ่นให้กับเด็ก และประชาชน ณ บ้านคายหลวง จ.ดอยแหลม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พล.ร.4 โดย ร.14 พัน 2 ดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในบ้านพักของทางราชการ ตอบโจทย์นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

พล.ร.4 โดย ร.14 พัน 2 ดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในบ้านพักของทางราชการ ตอบโจทย์นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

บ่อบำบัดน้ำเสีย รองรับน้ำทิ้งจากครัวเรือน กว่า 200 หลังคาเรือน จึงไม่ปล่อยทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ น้ำที่ผ่านการบำบัดนำไปใช้ได้กับแปลงเกษตร รดแปลงผัก และไม้ยืนต้นรอบบ้านพักของทางราชการ ร.14 พัน.2 (ชุมชนชัยยะ) ทดแทนการใช้รถรถยนต์บรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำอื่น ลดการใช้ยานพาหนะ ลดน้ำมัน ประหยัดทั้งพลังงานและน้ำประปา แต่ได้น้ำฟรีมารดพืชผัก กักไว้ใช้ เป็นการณรงค์ประหยัดน้ำในห้วงที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในโอกาสนี้จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนรับชมการถ่ายทอดสด ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

“โอบรัก วีรบุรุษทหารผ่านศึก ” รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบผ้าห่มกันหนาว นำทหารขับกล่อมดนตรี ให้พี่น้องทหารผ่านศึก

“โอบรัก วีรบุรุษทหารผ่านศึก ” รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบผ้าห่มกันหนาว นำทหารขับกล่อมดนตรี ให้พี่น้องทหารผ่านศึก

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตพิษณุโลก มอบหมายให้ พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 230 ผืน ให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่ อ.นครไทย ที่ประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โอกาสนี้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พี่น้องทหารผ่านศึก ประชาชน ผู้สูงอายุ พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคเบื้องต้นให้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล รวมถึงจัดชุดการแสดงดนตรีเพื่อมอบความสุขให้แก่พี่น้องทหารผ่านศึก ได้มีความสุขผ่อนคลายความเครียด สนุกสนาน ด้วยความเป็นมิตรและสามัคคีร่วมกัน และได้จัดชุดบริการตัดผม รวมทั้งให้บริการทางการสงเคราะห์ให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวอีกด้วย

"กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ" กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จับมือร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องๆทหารใหม่ เพราะเราคือ "ครอบครัวเดียวกัน"

"กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ" กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จับมือร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องๆทหารใหม่ เพราะเราคือ "ครอบครัวเดียวกัน"

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลาง กองพลทหารราบที่ 9 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และกำลังพลในหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกนาย เข้าร่วมแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน ซึ่งบรรยายการเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ความรัก ความอบอุ่น ของครอบครัว "กองทัพบก" สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย อาทิเช่น กีฬาฟุตบอล แข่งขันเพาะกายทหารใหม่ แข่งชักเย่อ แข่งวิ่งกระสอบ และ แข่งวิ่ง 11 ขา เพื่อต้องการนำสื่อทางด้านกีฬามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทหารใหม่ ในเรื่องสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีทัศนคติทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดมิตรภาพอย่างแท้จริง การรู้จักแพ้ รู้ชนะ และรู้จักอภัย อย่างไรก็ตามหวังว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านกีฬาของความเป็นสุภาพบุรุษในสนามกีฬา ซึ่งจะเป็นปัจจัยนำมาประโยชน์อย่างแท้จริง ดังคำขวัญที่ว่า กีฬาคือยาวิเศษ และ “กีฬาสร้างคน คนสร้างกองทัพ กองทัพสร้างชาติ ” นอกจากนี้เป็นการให้ผู้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดกับทหารใหม่ทุกนาย ซึ่งน้องๆทหารใหม่รู้สึกมีความสุข สนุกสนาน ดีใจที่ผู้บังคับบัญชาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้ได้ผ่อนคลายที่เหน็ดเหนื่อยจากการฝึกมาตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกชนิด ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และนักกีฬาเพาะกายของกองทัพบก เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเพาะกาย พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทหารใหม่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้หน่วยทหารภายในค่ายสุรสีห์มีความรักใคร่กลมเกลียว เพราะเราคือ "ครอบครัวเดียวกัน" โดยการนำสื่อทางด้านกีฬามาเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ทหารใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งน้องๆทหารใหม่จะได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นสำคัญมากกว่าผลการแข่งขัน อีกทั้งเป็นตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ดั่งคำกล่าวว่า “S.M.A.R.T Soldiers Strong Army” ที่ต้องการให้กำลังพลออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความแข็งแรงรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ตลอนจนตอบสนองนโยบายการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเต็มขีดความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

    เรื่องน่าสนใจ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย อายุ 16-18 ปี วุฒิการศึกษา ม.4 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กอง

“ริมบัว คาเฟ่”

ร้านริมบัว Café ดำเนินการโดย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ประกอบด้วยการบริการด้านสุขภาพ และบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครอบ

เราสร้างฝาย เพื่ออะไร??

ฝายมีชีวิต คือ ฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นการสร้างฝายที่มี โครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ นํ

RTANC OPEN HOUSE 2019 พยาบาลทหารบก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดบ้าน สานฝัน สู่พยาบาลทหารบก รีบลงทะเบียน

กองทัพบกเปิดรับสมัคร กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของ ทบ. ปี 63

กองทัพบกเปิดรับสมัคร กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของ ทบ. ปี 63 สมัครด้วยตนเอง 9 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ในเวลาราชการ)

ทหารช่วยได้ ตอน จัดตั้งจุดตรวจปฐมพยาบาลและรักษาผู้ประสบภัย โดย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ตอน จัดตั้งจุดตรวจปฐมพยาบาลและรักษาผู้ประสบภัย โดย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ไม่ใช่แค่หน้าที่รักษาพยาบาล แต่เรายังช่วยฟื้นฟู ดูแล และให้กำลังใจ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัด

อุโมงลมแนวดิ่งแบบปิด ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

อุโมงลมแนวดิ่งแบบปิด เป็นเครื่องช่วยฝึกโดดร่มที่มีความสำคัญในการฝึก การปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพบก ซึ่งสามารถเพิ่มพูนขีดความสามรถของนักโดดร่ม และนำมาสู่การฝึกที่ มีประสิทธิภา

  แกลเลอรี่

Engine by shopup.com