HOT NEWS

กองทัพบก ห่วงใย คนไกลในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ

กองทัพบก ห่วงใย คนไกลในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ

กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดโครงการ กองทัพบก ห่วงใยคนไกล ในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หมู่ 6 บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี คุณพนิตตา เปลี่ยนปาน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.16 และคณะผู้บังคับบัญชา ,หน.ส่วนราชการร่วมในพิธีฯ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ยาสามัญประจำบ้าน รถวิลแชร์ หน่วยแพทย์เคลื่อนให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ บริการตัดผม จัดรถครัวสนามสำหรับทำข้าวกล่องแจก ปชช. การแสดงดนตรี/การเล่นเกมส์แจกของรางวัล และ การซ่อมแซมพื้นที่ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร

“Army​ Medical​ Delivery​“ กระเป๋ายาเคลื่อนที่

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 จัดชุดปฐมพยาบาล​เคลื่อนที่​พร้อมชุดจิตอาสา “Army​ Medical​ Delivery​“ ร่ว

ฝึกทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงานเสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ และฝึกเดินทางไกล ของกำลังพล เพื่อเป็นการกระตุ

 3 ทางเลือก

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี 2563 นี้.. จะผ่อนผันต่อรอปีหน

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

กองทัพบก ห่วงใย คนไกลในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ

กองทัพบก ห่วงใย คนไกลในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ

กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดโครงการ กองทัพบก ห่วงใยคนไกล ในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หมู่ 6 บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี คุณพนิตตา เปลี่ยนปาน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.16 และคณะผู้บังคับบัญชา ,หน.ส่วนราชการร่วมในพิธีฯ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ยาสามัญประจำบ้าน รถวิลแชร์ หน่วยแพทย์เคลื่อนให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ บริการตัดผม จัดรถครัวสนามสำหรับทำข้าวกล่องแจก ปชช. การแสดงดนตรี/การเล่นเกมส์แจกของรางวัล และ การซ่อมแซมพื้นที่ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร

“Army​ Medical​ Delivery​“ กระเป๋ายาเคลื่อนที่

“Army​ Medical​ Delivery​“ กระเป๋ายาเคลื่อนที่

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 จัดชุดปฐมพยาบาล​เคลื่อนที่​พร้อมชุดจิตอาสา “Army​ Medical​ Delivery​“ ร่วมกับ จนท.อนามัยประจำตำบลบางเล่า ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง​พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้ง, ยาสามัญ​ประจำบ้าน และน้ำดื่ม ให้กับผู้ป่วยดังกล่าว​ในพื้นที่ ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 4 ครัวเรือน

ฝึกทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงานเสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล

ฝึกทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงานเสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ และฝึกเดินทางไกล ของกำลังพล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกายของกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในการรองรับภารกิจของหน่วยเหนือ และการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 3 ทางเลือก

 3 ทางเลือก

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี 2563 นี้.. จะผ่อนผันต่อรอปีหน้า.. จะสมัครเพื่อรับคะแนนเพิ่ม.. หรือจะเข้ารับการตรวจเลือกฯ (จับใบดำ ใบแดง) วัดใจกันไปเลย 

“ส่งน้ำใจช่วยเหลือประชาชน”

“ส่งน้ำใจช่วยเหลือประชาชน”

กำลังพลจิตอาสาของหน่วย กองพันทหารราบที่ 12 พร้อมรถบรรทุกน้ำของหน่วย ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว เป็นจำนวน 12,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ บ้านโนนสำราญ ม.1 และบ้านโนนสำราญ​ใต้ ม.10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

"Army Delivery เยี่ยมเยือนด้วยใจ มอบให้ด้วยรัก"

"Army Delivery เยี่ยมเยือนด้วยใจ มอบให้ด้วยรัก"

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน จำนวน 2 ครอบครัว ภายใต้โครงการ "Army Delivery"

" ยังดูแล มีความห่วงใย ส่งมอบให้ในทุกวัน "

" ยังดูแล มีความห่วงใย ส่งมอบให้ในทุกวัน "

กองพันทหารราบที่ 13 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกําลังพลออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน จัดชุด “Army Delivery” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารแห้งให้กับประชาชน พร้อมจัดชุดเสนารักษ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขอนามัยกับประชาชนในพื้นที่ บ้านนาโพธิ์ ม.3 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน

หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลกองร้อยจิตอาสา เข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ตามโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ” โดยเข้าไปรับซื้อผักบุ้ง จำนวน 30 กิโลกรัม จากสวนของ นายธานินทร์ ไพเราะ ณ บ้านหนองจอกใหม่ หมู่ที่ 18 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขายผลผลิต และนำมาจัดเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยต่อไป

Army Delivery

Army Delivery

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จัดกิจกรรม Army Delivery มอบอาหารกล่องและอาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ บ.เขากลม, บ.หลังเขา และ บ.ป่าแก่ ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และเป็นการสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

   เรื่องน่าสนใจ

สายตรง ผบ.ทบ แก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก

สามารถ ดาวน์โหลด Sticker ได้แล้ว .... คลิกเลย

สมัครใจอยู่ต่อ ...ได้อะไรมากกว่าที่คิด

สำหรับน้องๆ พลทหารที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อ นอกจากจะได้รับเงินเดือนบวกค่าครองชีพตลอดระยะเวลาของการเป็นทหารกองประจำการแล้วนั้น หากกองทัพบกมีการเปิดสอบ

"ARMYLAND LOPBURI" เปิดบ้าน ท่องเที่ยว เขตทหาร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรั้วค่ายให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและท่องเที่ยวในเขตทหาร ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเข้าฝึกอบรม การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทห

“พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ”

สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทหาร รวมถึงวิวัฒนาการของกองทัพบก อาทิ บทบาท ภารกิจ การป้องกันประเทศ และรักษาเอกราชอธิปไตยของชา

 คลิปวีดีโอน่าสนใจ

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก..

"ยาเสพติด.. มหันตภัย..ทำลายสังคม"

โอกาสของนักเรียนนายสิบ สู่นักเรียนเตรียมทหาร

พิราบคาบข่าว ตอน โอกาสของนักเรียนนายสิบ สู่นักเรียนเตรียมทหาร

“อยู่ต่อเลยได้ไหม..” พลทหารสมัครใจอยู่ต่อ

รายการพิราบคาบข่าว (ตอนที่ 52) เรื่อง “อยู่ต่อเลยได้ไหม..” พลทหารสมัครใจอยู่ต่อ

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

สิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำ...สำหรับ “การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563”

  แกลเลอรี่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com