“ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร "
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 
 
กองทัพบกขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างเมรุแห่งใหม่ของวัด ภายในงาน มีบริการตัดผม ตรวจสุขภาพ และตรวจรักษาฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด เลขที่บัญชี 046-2-41418-6 ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกองทัพบก” หรือบริเวณพิธี 

  HOT NEWS

ผาเมือง จับกุมกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด จำนวน 3 ราย ยึดยาบ้า จำนวน 191,000 เม็ด ชายแดนแม่จัน

ผาเมือง จับกุมกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด จำนวน 3 ราย ยึดยาบ้า จำนวน 191,000 เม็ด ชายแดนแม่จัน

กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุด ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ 6 หมวดสุนัขทหารกองกำลังผาเมือง, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ทำการจัดตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง บ้านปงตอง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน โดยมี นายพงศ์พิพัฒน์ อายุ 37 ปี และ นายอาทิตย์ อายุ 39 ปี เป็นผู้โดยสาร ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 191,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายสีดำ จำนวน 2 ใบ วางอยู่บริเวณที่นั่งห้องโดยสารด้านหลังของรถยนต์ หน่วยจึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

“ทหารพราน 44” กำกับดูแลพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน รวมทั้งควบคุมดูแลปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแผน POP UP เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ใน

" อยู่ที่ไหน น้ำใจก็ไปถึง "

กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก, อบต.ตาเมียง, รพ.สต.บ้าน

“จิตอาสา สร้างบ้านคลายทุกข์ คืนสุขให้ประชาชน”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการสร้างบ้าน

image

 

 
 

  หนังสือผลงานกองทัพบก ประจำปี 2565 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ผาเมือง จับกุมกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด จำนวน 3 ราย ยึดยาบ้า จำนวน 191,000 เม็ด ชายแดนแม่จัน

ผาเมือง จับกุมกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด จำนวน 3 ราย ยึดยาบ้า จำนวน 191,000 เม็ด ชายแดนแม่จัน

กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุด ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ 6 หมวดสุนัขทหารกองกำลังผาเมือง, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ทำการจัดตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง บ้านปงตอง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน โดยมี นายพงศ์พิพัฒน์ อายุ 37 ปี และ นายอาทิตย์ อายุ 39 ปี เป็นผู้โดยสาร ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 191,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายสีดำ จำนวน 2 ใบ วางอยู่บริเวณที่นั่งห้องโดยสารด้านหลังของรถยนต์ หน่วยจึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

“ทหารพราน 44” กำกับดูแลพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน รวมทั้งควบคุมดูแลปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ในพื้นที่

“ทหารพราน 44” กำกับดูแลพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน รวมทั้งควบคุมดูแลปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแผน POP UP เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน และเป็นการรักษาความปลอดภัยเส้นทางถนนสายหลัก และสายรอง รวมทั้งเป็นการแสดงกำลังตามแผนเชิงรุก เพื่อควบคุมดูแลป้องกัน การขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย การขนย้ายสารเสพติด และการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ สร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง 4 อำเภอมี อ.สายบุรี, อ.กะพ้อ, อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

" อยู่ที่ไหน น้ำใจก็ไปถึง "

" อยู่ที่ไหน น้ำใจก็ไปถึง "

กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก, อบต.ตาเมียง, รพ.สต.บ้านหนองคันนา และ อสม.บ้านหนองคันนา ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้ที่มีความจำเป็น และดูแลสุขภาพ ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิต และได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ณ บ.หนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จว.ส.ร.

“จิตอาสา สร้างบ้านคลายทุกข์ คืนสุขให้ประชาชน”

“จิตอาสา สร้างบ้านคลายทุกข์ คืนสุขให้ประชาชน”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการสร้างบ้านให้กับนางสาว ยินดี อยู่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 226 ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการประสานมายังหน่วย ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าทำการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยงบประมาณสร้างบ้านในครั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ความคืบหน้าการดำเนินงาน 75 %

“กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ”

“กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ”

กองกำลังผาเมือง ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ ชะลอความชุ่มชื้นให้กับป่า และเป็นต้นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านม่วงเจ็ดต้น ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

“จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ชายหาดบางตาวาง”

“จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ชายหาดบางตาวาง”

โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา ร่วมปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะเศษไม้ริมชายทะเล ณ บริเวณลานใต้สน ชายหาดบางตาวาง ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

“โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยของทหารกองประจำการ”

“โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยของทหารกองประจำการ”

ผบ.ป.3 พัน.3 ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซม และส่งมอบ ให้กับ พลฯ ชลนิธิ มรรคดี พลทหารกองประจำการของหน่วยฯ ซึ่ง มทภ.2 มีดำริ ให้หน่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมบ้านพักอาศัยของทหารกองประจำการ ที่มีสภาพทรุดโทรม และครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 18 ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม สาธารณประโยชน์ “ Youth Leaders NextGen” มทบ.12

กิจกรรม สาธารณประโยชน์ “ Youth Leaders NextGen” มทบ.12

เยาวชน “ Youth Leaders NextGen” มทบ.12 จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี, โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย,นักศึกษาวิชาทหาร,คณะคุณครูนักเรียน,พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าพยาบาลจากรพ.ค่ายจักรพงษ์ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วงดนตรี Smile Army สร้างความประทับใจ

วงดนตรี Smile Army สร้างความประทับใจ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ตามนโยบายของกองทัพบก ให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์และประชาชน โดย วงSmile Army หน่วย พัน.ปจว.

 คลิปวีดีโอน่าสนใจ

สนามมวยลุมพินีในปัจจุบัน

สนามมวยลุมพินีในปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน สปร. ทบ.

ผลการดำเนินงาน สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (สปร. ทบ.)

ผลการดำเนินงาน สง.ทท.ทบ.

ผลการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)

แล้วเราก็มาอยู่ร่วมกัน “ HOME of ARMY ” บ้านนี้เข้มแข็ง รักชาติ เป็นคนดี

การดูแลทหารใหม่ เป็นหัวใจสำคัญของ #กองทัพบก ทุกหน่วยทหารใส่ใจในรายละเอียดทุกด้าน ผสมผสานนโยบายการปฏิบัติ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ทั้งสถานที่ สิ่งของ เครื่องใช้ สิทธิสวัสดิการ สุขอน

รายการ “พิราบคาบข่าว” 

ตอน"ทบ.พร้อมต้อนรับทหารใหม่ปี 2565 อย่างปลอดภัยไร้โควิด

กองทัพบกพร้อมรับทหารใหม่ผลัด 1/2565 ⛑กระชับทุกมาตรการป้องกันโควิด-19

⛑ทบ.พร้อมเปิดบ้านรับทหารใหม่ผลัด 1/65 กระชับทุกมาตรการป้องโควิด กองทัพบกจะรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2565 เข้าประจำการในหน่วยทหารพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 และ 3 พ.ค. 65 โดยขณะนี้หน่

image

 

 เอกสารเสนอข่าวจากสื่อมวลชนฯ
    โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก 

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com