ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

พี่ๆทหารพราน..พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบทุนการศึกษาน้องนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

พี่ๆทหารพราน..พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบทุนการศึกษาน้องนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

พี่ๆทหารพราน..พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบทุนการศึกษาน้องนักเรียนที่มีผลการเรียนดี พันเอก กำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พัฒนาสัมพันธ์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัตเตาฟิกิยะห์ อิสลามิยะ ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 3 ทุน

ไม่รอด...ขนใบกระท่อม กว่า 440 กิโลกรัมข้ามแดน

ไม่รอด...ขนใบกระท่อม กว่า 440 กิโลกรัมข้ามแดน

กองกำลังเทพสตรี ได้ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ณ ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปราม การนำเข้าพืชผลทางการเกษตร ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย โดยเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 21 พ.ค. 62 สามารถจับกุมผู้ต้องหา อายุ 34 ปี พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ใบพืชกระท่อมสด น้ำหนักรวม 440 กิโลกรัม ซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในรถบรรทุกพ่วง (ตู้คอนเนอร์) จนท.ชุดจับกุมจึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่ง ด่านศุลกากรสะเดา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ชุดแพทย์สนับสนุน หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ชุดแพทย์สนับสนุน หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดชุดแพทย์สนุบสนุนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วม ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ยังมีหน่วยราชการ รัฐวิสนาหกิจและเอกชน จัดตั้งบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้คำแนะนำประชาชนอีกด้วย และมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคชุดแพทย์เคลื่อน จำนวน 56 คน ณ รร.ตชด.บ้านห้วยหมากล่ำ หมู่ที่ 6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

การฝึกร่วม ทักษะการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ภายใต้รหัส “ คชสีห์ 2019 ” ของกองทัพบกไทยและสิงคโปร์

การฝึกร่วม ทักษะการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ภายใต้รหัส “ คชสีห์ 2019 ” ของกองทัพบกไทยและสิงคโปร์

กองทัพบกไทย โดย กรมทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ทำฝึกแลกเปลี่ยนทักษะการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ร่วมกับ กองทัพบกสิงคโปร์ ภายให้ รหัสการฝึก “คชสีห์ 2019” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะการรบต่างๆ ทั้งพื้นฐานการเคลื่อนที่และการใช้อาวุธในภูมิประเทศเมือง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการปฎิบัติทางยุทธวิธีและประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยม ของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านทหารและความมั่นคง ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพบกสิงคโปร์ โดยจะทำการฝึกระหว่างวันที่ 14-26 พ.ค.62 นี้ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมยาบ้าซุกซ่อนไว้ จำนวน 4,000 เม็ด

จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมยาบ้าซุกซ่อนไว้ จำนวน 4,000 เม็ด

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารจัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.ทหารพรานที่ 2110 ,ตชด,ฝ่ายปกครอง,ตำรวจน้ำ แถลงข่าวจับกุมการลักลอบค้ายาเสพติด สืบเนื่องจากเมื่อ 20 พ.ค.62 ร้อย.ทพ.2110 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดบริเวณ ลานจอดรถตลาดสดพรเพชร พื้นที่ ชุมชมศรีบุญเรือง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ถอดรหัส

ถอดรหัส

Smart Soldiers Strong Army การฝึกทหารใหม่ โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 หน่วยฝึกพร้อมที่จะสร้างกำลังพลทหารกองประจำการให้มีความ เข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยกำลังพลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ที่จะอยู่ข้างๆน้องทหารใหม่จนจบการฝึกตามหลักสูตร ทั้งนี้ทุกภารกิจการฝึกและการสอนเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ. และ มทภ.4 ที่ต้องการให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army

“ความสุข ซาบซึ้ง และความภูมิใจ ในวันพร้อมญาติทหารใหม่!!”

“ความสุข ซาบซึ้ง และความภูมิใจ ในวันพร้อมญาติทหารใหม่!!”

กิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ โดยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 เพื่อให้ทหารใหม่ได้พบปะญาติและครอบครัว หลังจากที่ได้เข้ามารับราชการทหารได้ ประมาณเกือบ 3 สัปดาห์

กว่าจะได้ เครื่องหมาย “เสือคาบดาบ”

กว่าจะได้ เครื่องหมาย “เสือคาบดาบ”

การได้มาของเครื่องหมาย “เสือคาบดาบ” หรือ เครื่องหมายแสดงขีดความสามารถของหลักสูตรการรบแบบจู่โจม บ่งบอกว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านบททดสอบอันยากลำบาก มีความเป็นผู้นำ และสามารถอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาอย่างหนักหน่วงตลอดห้วงการฝึก 10 สัปดาห์ได้ และพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนในภายหน้า

“ เพราะ เราคือ ครอบครัวเดียวกัน ”

“ เพราะ เราคือ ครอบครัวเดียวกัน ”

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 โดยเน้นย้ำหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ให้เป็น “ ทหารต้นแบบในอนาคต ”

    ข่าวเด่น

1-12 เมษายน 62 นี้ "ไปตรวจเลือกทหาร"

พร้อมกันทำหน้าที่ชายไทย กองทัพบก พร้อมดูแลชายไทย ที่เข้ามารับใช้ชาติ และแผ่นดินไทย

เราสร้างฝาย เพื่ออะไร??

ฝายมีชีวิต คือ ฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นการสร้างฝายที่มี โครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาต

RTANC OPEN HOUSE 2019 พยาบาลทหารบก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดบ้าน สานฝัน สู่พยาบาลทหารบก รีบลงทะเบียน

"วันทหารผ่านศึก 3 ก.พ."

วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ The Thai Veterans Day

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับสมัครและคัดเลือก

บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค - 17 เม.ย 25

 วิดีโอที่น่าสนใจ

กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 เตรียมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 

กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 เตรียมการต้อนรับทหารใหม่ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นท

การจัดแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ARMY GAMES 2019

แถลงข่าว การจัดแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้าง สามัคคี"

ศึก “All Star Fight World Soldier”

การแข่งขันชกมวยไทยระดับโลก วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 62 นี้

UPDATE ประเทศไทย ตอน มาตราการสกัดกั้นยาเสพติด ของกองทัพบก

UPDATE ประเทศไทย ตอน มาตราการสกัดกั้นยาเสพติด ของกองทัพบก

ต้อนรับทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 29

บรรยากาศ การเปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ ของ กรมทหารราบที่ 29 จ.กาญจนบุรี

 วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ทหารช่วยได้ ตอน TK PARK อุทยานการเรียนรู้ (ตอนจบ)

ตอน TK PARK อุทยานการเรียนรู้ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จ.นราธิวาส (ตอนจบ)

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการโฆษกชาวบ้าน จชต.

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการโฆษกชาวบ้าน จชต. (กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า)

ทหารช่วยได้ ตอน รถพ่วงชานต่ำศัลยกรรมเคลื่อนที่เอนกประสงค์

ทหารช่วยได้ ตอน รถพ่วงชานต่ำศัลยกรรมเคลื่อนที่เอนกประสงค์ ศูนย์แพทย์ทหารบก จชต.

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการธนาคารกระจูด

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการธนาคารกระจูด กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จ.นราธิวาส

ทหารช่วยได้ ตอน ศูนย์แพทย์ทหารบก จชต.

ทหารช่วยได้ ตอน ศูนย์แพทย์ทหารบก จชต.(อบรม อสม.)

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กองทัพภาคที่ 2

ทหารช่วยได้ ตอนที่1 การดูแลรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนของ

ทหารช่วยได้ ตอนที่1 การดูแลรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนของ (กกล.รส.จว.มหาสารคาม)

Engine by shopup.com