ผบ.มทบ.21 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ค่ายสุรนารี เน้นย้ำกำลังพลสานต่อพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 9

ผบ.มทบ.21 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ค่ายสุรนารี เน้นย้ำกำลังพลสานต่อพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 9

 

 

 

 

 

 

พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ 21 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ภายในศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ภายในศูนย์การเรียนรู้ โดยประกอบด้วยศูนย์สาธิต และให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ทดลองปลูกพืชผักสมุนไพร พืชผักตามฤดูกาล และการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 กรุณาให้คำแนะนำพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในศูนย์ฯ สู่ประชาชนภายนอกค่ายได้

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 319 ครั้ง

Engine by shopup.com