จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ร่วมแรงร่วมใจชาวเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน ในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ร่วมแรงร่วมใจชาวเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน ในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

 

 

 

 

กองพลทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนใน จ.เชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ที่บริเวณเชิงสะพาน ซอยสุขเกษม 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 1,070 เมตร เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองที่มีความสำคัญต่อจ.เชียงใหม่ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากคลองในการดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานให้ใสสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการรวมพลังความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ในการเข้ามาทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 200 ครั้ง

Engine by shopup.com