จำนวนผู้เข้าชม

0000304574

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสุข และรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

 

“อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสุข และรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล“

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 11 ร่วมกับ ร้อย.นขต.สุคิริน, หน.ส่วนราชการ อ.สุคิริน, โต๊ะอิหม่าม เข้าร่วมกิจกรรม..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดอัลคอยรียะห์ บ.สายบริษัท ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

15 เมษายน 2562

ผู้ชม 49 ครั้ง

Engine by shopup.com