บทความ

จิตอาสา..รวมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จิตอาสา..รวมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กองกำลังรักษาความเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับส่งนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำตามโครงการ ชุมชนรวมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคต บ้านชุมทหาร ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

15 มีนาคม 2562

ผู้ชม 73 ครั้ง

Engine by shopup.com