บทความ

ผู้บัญชาการทหารบกไทย ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบก

 

ผู้บัญชาการทหารบกไทย ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบก

 

วันนี้ (๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบก ได้ให้การต้อนรับ พลจัตวา
ดาโต๊ะ ซรี ปาห์ลวัน อวัง ไครุล ฮาเหม็ด บิน อวัง ฮาจิ ลัมโพห์ (Brigadier General Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh) ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบก ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบกไทยได้เชิญผู้บัญชาการทหารบกบรูไน กระทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ วางพวงมาลา ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบกไทย ภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นจึงรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และร่วมพิธีอำลาแถวทหารกองเกียรติยศก่อนเดินทางกลับ
พลจัตวา ดาโต๊ะ ซรี ปาห์ลวัน อวัง ไครุล ฮาเหม็ด บิน อวัง ฮาจิ ลัมโพห์ ( BG Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh ) ชื่อย่อ ดาโต๊ะ ซรี ไครุล ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน อายุ ๔๙ ปี สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยนิวซีแลนด์ หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าราบกองทัพบกสิงคโปร์ นายร้อยเหล่าราบกองทัพบกมาเลเซีย หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสิงคโปร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมาเลเซีย และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย ( The National University of Malaysia ) ด้านชีวิตการรับราชการ ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ และกองพันทหารราบที่ ๓ กองทัพบกบรูไน จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกบรูไน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน จึงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกบรูไน
การเยือนกองทัพบกไทยในวาระนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือภายใต้กรอบความมั่นคงในหลายด้าน

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพบกบรูไนได้สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก Cobra Gold มาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งนายทหารร่วมศึกษาในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบกไทย อาทิ หลักสูตรโรงเรียบเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในโอกาสนี้กองทัพบกไทยจะได้กล่าวเชิญชวนผู้บัญชาการทหารบกบรูไนเข้าร่วมประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ( IPACC IPAMS และ SELF 2019 ) ที่กองทัพบกไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก
( USARPAC ) ในเดือนกันยายนปีนี้ด้วย


14 มีนาคม 2562

ผู้ชม 87 ครั้ง

Engine by shopup.com