จิตอาสา..สร้างฝายชะลอน้ำ

จิตอาสา..สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรแบบพอเพียง

กองร้อยทหารพรานที่ 3207 ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, หน.ส่วนราชการ,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.น่าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ,ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บสำหรับใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลำห้วยงัด บ.สะจุก ม.7 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

14 มีนาคม 2562

ผู้ชม 490 ครั้ง

Engine by shopup.com