จำนวนผู้เข้าชม

0000353112

ทหารช่วยครู.. ฝึกอบรมระเบียบวินัย ให้นักเรียน

 

 

 

 

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครพนม ร่วมกับครู รร.ปลาปากวิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมฝึกระเบียบวินัยของนักเรียน กลุ่มที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของทางโรงเรียน มีจำนวน 80 คน เพื่อเพิ่มระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์จากทางหน่วยทหารให้เป็นวิทยกรฝึกอบรมให้กับนักเรียน

11 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 167 ครั้ง

Engine by shopup.com