จำนวนผู้เข้าชม

0000353131

กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซ้าท์ซูดาน

"ทหารไทยในเซาท์ซูดาน เมื่อออกปฏิบัติงานทุกๆ ครั้ง พวกเราทำงานกันเป็นทีม"

โดยมีหลัก ดังนี้.-
1. ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
2. ต้องไม่ประมาทในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
3. ต้องมีการประสานสอดคล้องกันในทุกๆส่วน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของภารกิจ และสำคัญที่สุด คือกำลังพลของเราทุกนาย “ต้อง” ปลอดภัย

UNMISSกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย
/เซ้าท์ซูดาน

10 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 156 ครั้ง

Engine by shopup.com