• 28 เม.ย. 65ผบ.ฉก.สงขลา 40 เยี่ยมให้กำลังใจคุณยาย นางสมนึก ศรีคงแก้ว กับด.ญ.วรันธร ภูวิมล หลานสาว ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการความรุนแรงในพื้นที่ จชต.เมื่อปี 2560 ต้องสูญเสียคุณตา คุณพ่อ คุณแม่ และใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายเพียงลำพัง บ้านเลขที่ 4/2 ม.1 บ.ลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา พร้อมทั้งส่งมอบจักรยาน และอุปกรณ์การศึกษา ผ่านโครงการ จักรยานสานฝันปั่นสุข และ โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ของกองทัพบก

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 59 ครั้ง

 • พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้พันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ พร้อมด้วยชุดเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ดำเนินการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ และมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลน้องๆทหารใหม่ ให้กับครูฝึกทหารใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลในการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/2565 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.38, หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.2 พัน.10 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.2 พัน.15 จังหวัดน่าน

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 80 ครั้ง

 • กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชป.ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก (ม.พัน.28 พล.ม.1) ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ นายเล่ายี แซ่คำ และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุอัคคีภัยไหม้บ้าน ณ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 32 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 สนับสนุนโรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบโรงเรียน โดยปรับปรุงอาคารเรียน โรงจอดรถ เพื่อให้พร้อมใช้ก่อนเปิดภาคเรียน มีความปลอดภัย รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน ณ โรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 48 ครั้ง

 • พัน.ซบร.21 บชร.1 จัดเจ้าหน้าที่สูทกรรมไปซื้อผักโดยตรงจากสวนเกษตรกร ในพื้นที่ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ เกษตรกรมีความพึงพอใจและขอบคุณหน่วยทหาร ที่คอยใส่ใจ ห่วงใย

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 38 ครั้ง

 • กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวกัมพูชา จำนวน 26 คน และผู้นำพาชาวไทย จำนวน 6 คน พร้อมทั้งของกลางยานพาหนะ รถตู้ จำนวน 2 คัน และรถกระบะ จำนวน 2 คัน บริเวณ ตลาดช่องจอม ต.บ้านด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ปัจจุบันหน่วยได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 29 ครั้ง

 • ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.15 พัน.2 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เข้านิเทศให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.15 พัน.2 โดยวันนี้ พ.ท.ธีรศักดิ์ พุ่มสีทอง ผบ.พัน.สร.5 พล.ร.5 ร่วมกับทีมเวชกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ ลงพื้นที่นิเทศให้คำแนะนำเรื่องโรคลมร้อน และโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม จุดปฐมพยาบาลโรงนอนทหารใหม่ ห้องน้ำ และดูการปฐมพยาบายเมื่อทหารใหม่เป็นโรคลมร้อน

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 47 ครั้ง

 • ณ บริเวณ พระตำหนักสุขทาลัย นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าชุมชน และกิจกรรมรักป่า” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมี นาย วิรุต ตรียวง ปลัดอาวุโสอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีข

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 32 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 3 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ ช่องทางไฟป่า บ้านห้วยน้ำริน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 26 คน และผู้นำพา 2 คน จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การว่า ได้เดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน เพื่อเข้ามาหางานทำที่ กทม. และ จ.เชียงใหม่ หน่วยจึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้ตำรวจในพื้นที่ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 30 ครั้ง

 • ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ให้ นขต.ทบ. สำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อย และร้านค้าชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับผลกระทบ ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ไม่สามารถจำหน่ายได้ ร.3 พัน.3 จึง จึงบูรณาการข้อมูลจากพานิชย์ จ.นครพนม เข้าให้การช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด พื้นที่ ม.5 ต.กุดกุ้มใหญ่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่ได้รับความเดือดร้อน

  11 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • เมื่อ 27 เม.ย.65,0030 ฉก.ทพ.35 โดย ร้อย.ทพ.3508 จัด กพ.1 ชป.ร่วมกับ ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ร้อย.ตชด.344(จุดตรวจ บ.แม่อมกิ),สภ.แม่เมย ทำการลว./ซุ่มเฝ้าตรวจ เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย บนเส้นทางในภูมิประเทศ ระหว่าง บ.แม่เหว่ยโพคี - บ.บอมะ บ.แม่เหว่ยโพคี ม.4 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  ขณะปฏิบัติหน้าที่ ตรวจพบ/จับกุม รถยนต์กระบะขนแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 คัน,ผู้นำพา (ช.) 2 คน พร้อมงานต่างด้าว 36 คน

  09 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 22 ครั้ง

 • “กกล.เทพสตรี ฉก.ร.5 โดย ร้อย.ร.5021” พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผบ.ฉก.ร.5 ได้สั่งการให้ ร้อย.ร.5021 และชป.กร. ที่ 405 จัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ ทม.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เนื่องจากเกิดฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว พร้อมกันนี้ หน่วยได้จัด ชป. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

  09 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 37 ครั้ง

Engine by shopup.com