• มณฑลทหารบกที่ 27 เตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563 ณ สนามหน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด โดยเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ความชำนาญของกำลังพล ในการใช้ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ พื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการบูรณาการ วางแผน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประกอบด้วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, สำน

  24 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 35 ครั้ง

 • ร.2 รอ. จัดโครงการ “Army Delivery "นำอาหารและน้ำดื่มจำนวน 50 ชุด แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนบริเวณ วัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

  24 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 25 ครั้ง

 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก โดย ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับ อบต.มะเกลือเก่า ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จากสภาพปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ บ้านบุตาสง หมู่ 7 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จำนวน 18,000 ลิตร

  24 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 23 ครั้ง

 • ตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ “พร้อมรบ สยบไพรี” พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบ ในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ประกอบด้วย กองพลทหารม้าที่ 3, กรมทหารม้าที่ 7 และ กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ใน พระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยของตนมีความพร้อมรบ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึกศึกษา และด้านแผนการปฏิบัติ อย่างเพียงพอ

  24 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 58 ครั้ง

 • ภาพบรรยากาศ วันนี้ 23 ก.ค. 63 ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2563 ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยหน่วยตรวจเลือกต่างๆ มีการจัดสถานที่ และมาตรการ คัดกรอง เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เน้นย้ำให้ครอบครัวของผู้ตรวจเลือก ให้กำลังใจจากที่บ้าน เพื่อความปลอดภัย

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 62 ครั้ง

 • กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยได้ดำเนินโครงการ “Army Barber Delivery” ออกบริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา ต.เท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นของประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • ผ่านมาแล้ว 1 ปี 7 เดือน และยังคงปฏิบัติงานต่อไปอีก 2+ เดือน . ด้วยวินัยและร่างกายที่แข็งแรง จึงจะสามารถฝ่าวิกฤติโควิดไปได้ Only the disciplined ones are free in life.

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 20 ครั้ง

 • ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ “ครูหมวกแดง” พร้อมมาสคอตครูหมวกแดงปันยิ้ม ดำเนินการตรวจวัดไข้และแนะนำวิธีการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง แก่น้องๆนักเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และเล่นเกมส์แจกของรางวัล เป็นเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่นักเรียน และคณะครู-อาจารย์ พร้อมแนะนำวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง ณ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 22 ก.ค.63 พ.ท.พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด ผบ.ร.23 พัน.3/ผบ.พัน.ร.21 ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติทางถนน พื้นที่ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน โดยเข้าช่วยปฐมพยาบาลขั้นต้น, จัดการจราจรเพื่อความปลอดภัย และประสานส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อนำผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรักษาต่อไป

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 15 ครั้ง

 • หลังจากภารกิจฝึกผสม Lighting force 2020 ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 18.20 น. เครื่องบินที่นำกำลังพลร้อย ร.ไทย ทั้ง 151 นาย กลับจาก มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลงจอด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 11 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกองร้อยที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะหน่วยที่มีช่องทาง และจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้เพิ่มมาตรการในการป้องกัน และคัดกรองไวรัสโควิด-19 แก่บุคคลที่ผ่านเข้าออก ตลอดจนเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ที่อาจลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน ปราบปราม การนำอาวุธสงคราม ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 15 ครั้ง

 • กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพ, อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นหมอกควันเคมี กำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกั

  23 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 16 ครั้ง

Engine by shopup.com