• หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือนายแสวง เคนคำพันธ์ อายุ 66 ปี ในการสีข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงค่าจ้างที่แพงในปัจจุบัน ให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยวิถีดั้งเดิม และเพื่อแสดงออกถึงความรัก สามัคคี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำนาไว้ให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยตลอดไป ณ บ้านบุ่งคล้าใต้ ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

  01 พ.ย. 2564

  ผู้ชม 21 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ดำเนินกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี” ร่วมบรรยายศาสตร์พระราชา และทฤษฎีโคกหนองนาโมเดล ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บ้านใหญ่ อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทางพระราชดำริฯ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

  01 พ.ย. 2564

  ผู้ชม 10 ครั้ง

 • ทหารจิตอาสา กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือนางอารีย์ แสนสมบัติ บ้านโนนกู่ ม.24 ต.สาระถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในช่วงข้าวราคาตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่นา จำนวน 2 ไร่ อีกทั้งยังคงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ช่วยสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน

  01 พ.ย. 2564

  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • ฉก.ทพ. 21 โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.ฉก.ทพ.21 สนับสนุน กกล.สุรศักดิ์มนตรี ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง จัดชุดกระจายกำลังดักซุ่มตามแนวชายแดน ทั้งทางบก และทางน้ำ ช่วงบ้านโพธิ์ไทร รอยต่อ บึงโขงหลง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนกระทั่งเวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่พบวัตถุต้องสงสัยทรงสี่เหลี่ยมห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 9 กระสอบ ทั้งหมดวางซุกซ่อนอยู่ในกอหญ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงได้ร่วมกันตรวจสอบพบว่าภายในบรรจุเป็นกัญชาอัดแท่งฟร์อยสีทองห

  01 พ.ย. 2564

  ผู้ชม 10 ครั้ง

 • กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า ร่วมกับ ร้อย.ทพ.1404, สภ.เมืองกาญจนบุรี, ฝ่ายปกครอง อ.เมืองกาญจนบุรี และ สาธารณสุข เมื่อ 27 ต.ค.64 เวลา 22.00 น. จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย จำนวน 15 คน

  01 พ.ย. 2564

  ผู้ชม 21 ครั้ง

 • หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ทำการฝึกอบรมกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ เรื่อง การทำ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยผู้ป่วยที่หมดสติ และการใช้เครื่องช่วยกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในระหว่างการฝึก หรือไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  29 ต.ค. 2564

  ผู้ชม 28 ครั้ง

 • โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับโรงพยาบาลสนาม เพื่อจัดตั้งพื้นที่กักกันโรคของทหารกองประจำการผลัด 2/64 (State Quarantine) สำหรับน้องทหารใหม่ที่มาจากพื้นทีเสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สาธารณสุขกำหนด ณ หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

  27 ต.ค. 2564

  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จัดกำลังพลชุดช่าง เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางชญานิศ ทองดี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 33/1 ม.6 ซ.รัษฏารำลึก ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ และที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองจนได้รับความเสียหาย ตามโครงการ " คนไทยไม่ทิ้งกัน " ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเหล่านี้ในเรื่องที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่

  27 ต.ค. 2564

  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ร่วมกับ อส.กร อ.ไชโย จ.อ่างทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน กรอกกระสอบทราย และวางกระสอบทราย เพื่อสร้างคันกั้นน้ำ จุดที่ผนังเขื่อนคอนกรีตรั่วซึม โดยใช้กระสอบทรายซ่อมแซมบริเวณน้ำผุดเซาะใต้พื้นคอนกรีตเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา วัดไชโยวรวิหาร หมู่ 4 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง

  27 ต.ค. 2564

  ผู้ชม 27 ครั้ง

 • เพื่อความปลอดภัยของน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 มีการเตรียมการในด้านกำลังพลครูฝึกทหารใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ฯ ทุกนาย โดยทำการตรวจ ATK ( Antigen Test kit ) หาผลเชื้อ และกักตัว ตามนโยบายของ ทบ. เพื่อความปลอดภัยของตัวกำลังพลทหารใหม่ และเพื่อประสิทธิภาพของการฝึก

  27 ต.ค. 2564

  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • ศบภ.มทบ.210 โดย ร.3 พัน.3 บูรณาการร่วมกับ ร้อย.มทบ.210 นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน 40 นาย เข้ารื้อถอนซากความเสียของบ้านเรือน จำนวน 4 หลัง จากเหตุเพลิงไหม้ ณ บ.เหล่า ต.นาคำ อ.ศรีสคราม จ.นครพนม พร้อมทั้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเข้าก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

  27 ต.ค. 2564

  ผู้ชม 22 ครั้ง

 • กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 เข้าพื้นที่ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งของเครื่องใช้ผ้าห่มกันหนาว มอบให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

  27 ต.ค. 2564

  ผู้ชม 16 ครั้ง

Engine by shopup.com