• ตามที่ กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการในระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 เม.ย.64(เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 และวันที่ 12-15 เม.ย. 64) แต่เนื่องจากในปีนี้ มีการแพร่ระบาดของCOVID-19 ทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับเลื่อน การเรียน การสอน และห้วงเวลาการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เม.ย. 64 ส่งผลให้กำหนดวันสอบของนักศึกษาตรงกับห้วงเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองทัพบกจึงได้อำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อ

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 67 ครั้ง

 • กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพัน ขุนอาสา507 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับเจ้าคณะตำบลระโสม, คณะสงฆ์อำเภอภาชี และประชาชนจิตอาสา จ.พระนครศรีอยุธยา (โครงการร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่ 8) นำผ้าห่ม, ข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์การเรียน มอบให้กับนักเรียนบนดอยสูง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในการศึกษา ณ รร.บ้านห้วยบก ต.อมก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยทางหน่วยนำน้ำไปใส่ในระบบประปาประจำหมู่บ้าน และถังใส่น้ำตามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ โดยได้แจกจ่ายน้ำดังกล่าว จำนวน 2 เที่ยว ร

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 23 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงฯ ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมดำเนินการ ทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ในโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 23 ครั้ง

 • ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 402 ร่วมกับพี่น้องประชาชน ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดฝายชะลอน้ำ และท่อประปาภูเขา เพื่อให้มีความสะอาด รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะถึงห้วงฤดู ให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดเวลา ณ ฝายชะลอน้ำ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จัดกำลังร่วมกับ ครูนักเรียน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด พัฒนาเขตสุขาภิบาล ตัดหญ้า พัฒนาทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาด กำจัดวัชพืช พร้อมด้วย ฉีดพ่นสารเคมี ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ตามสถานที่อาคารเรียน ณ รร.ชุบศร ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 14 ครั้ง

 • พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สาธิตการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง ในการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ “โรงพยาบาลสนามจากอดีต สู่ปัจจุบัน สานต่ออนาคต” ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมกับนำชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) ชุดปฏิบัติการทางน้ำ และทีมเคล

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • ทหารอยู่ข้างประชาชนเสมอ  เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 13.30น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงรับซื้อขยะรีไซเคิล​ของบริษัทวสันต์ศิภาพรรีไซเคิล​ แอนด์คอนสตรัคชั่น​ จำกัด หมู่ที่​ 11 ต.ไม้เค็ด​ อ.เมืองปราจีนบุรี​ จ.ปราจีนบุรี มทบ.12 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.12 ได้นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าดับเพลิงที่ลุกไหม้กองขยะรีไซเคิลดังกล่าว

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • หลังเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ยังบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตผู้อื่น จากเหตุการณ์ลอบยิงฐานปฏิบัติการบ้านไอร์กือเนาะ อ.ศรีบรรพต จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่เป็นเหตุให้ อาสาสมัครทหารพราน สกล ปัญญา ตำแหน่ง พลปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่ 4906 กรมทหารพรานที่ 49 ปฏิบัติหน้าที่ ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จนกระทั้งเสียชีวิต เมื่อ19 มีนาคม 2564 โดยก่อนหน้านี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เคยเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ อาสาสมัครทหารพ

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน/บูรณาการหลังคาบ้านพักให้กับครอบครัวของ จ่าสิบเอกดัชกร หอมมาลัย กำลังพลนายทหารชั้นประทวนของหน่วย ที่ประสบเหตุ ได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุฤดูร้อน ห้วงวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านให้มา ทำให้หลังคาบ้านหลุดชำรุดออกจากตัวบ้านเกือบทั้งหลัง สิ่งของเปียกชื้นจากน้ำฝนที่ตกลงมาหลังจากหลังคาบ้านที่หลุดลอยออกไป ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ต

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับแพทย์ประจำตำบลและอสม.ตำบลไม้เค็ด มอบของอุปโภคบริโภคให้กำลังใจและเคลียพื้นที่ เหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ​ 21​ มี.ค.64​ ที่ผ่านมาบ้านของนางประไพ​ ยงค์เดช​ อายุ​ 75​ ปีบ้านเลขที่​ 97/1 หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา ซอยร่วมใจพัฒนา ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 9 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดชุดบรรเทาสาธารณะภัย ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตะภัย บ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม พื้นที่ ต.หนองผือ และ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยการช่วยเหลือในการการขนย้ายซากบ้านเรือนที่โดนพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหาย และซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้าน

  31 มี.ค. 2564

  ผู้ชม 8 ครั้ง

Engine by shopup.com