• กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุด ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ 6 หมวดสุนัขทหารกองกำลังผาเมือง, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ทำการจัดตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง บ้านปงตอง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน โดยมี นายพงศ์พิพัฒน์ อายุ 37 ปี และ นายอาทิตย์ อายุ 39 ปี เป็นผู้โ

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 52 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแผน POP UP เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน และเป็นการรักษาความปลอดภัยเส้นทางถนนสายหลัก และสายรอง รวมทั้งเป็นการแสดงกำลังตามแผนเชิงรุก เพื่อควบคุมดูแลป้องกัน การขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย การขนย้ายสารเสพติด และการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ สร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ใ

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 52 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก, อบต.ตาเมียง, รพ.สต.บ้านหนองคันนา และ อสม.บ้านหนองคันนา ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้ที่มีความจำเป็น และดูแลสุขภาพ ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิต และได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ณ บ.หนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จว.ส.ร.

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 44 ครั้ง

 • กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการสร้างบ้านให้กับนางสาว ยินดี อยู่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 226 ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการประสานมายังหน่วย ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าทำการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยงบป

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 52 ครั้ง

 • กองกำลังผาเมือง ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ ชะลอความชุ่มชื้นให้กับป่า และเป็นต้นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านม่วงเจ็ดต้น ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 44 ครั้ง

 • โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา ร่วมปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะเศษไม้ริมชายทะเล ณ บริเวณลานใต้สน ชายหาดบางตาวาง ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 51 ครั้ง

 • ผบ.ป.3 พัน.3 ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซม และส่งมอบ ให้กับ พลฯ ชลนิธิ มรรคดี พลทหารกองประจำการของหน่วยฯ ซึ่ง มทภ.2 มีดำริ ให้หน่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมบ้านพักอาศัยของทหารกองประจำการ ที่มีสภาพทรุดโทรม และครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 18 ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 48 ครั้ง

 • เยาวชน “ Youth Leaders NextGen” มทบ.12 จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี, โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย,นักศึกษาวิชาทหาร,คณะคุณครูนักเรียน,พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าพยาบาลจากรพ.ค่ายจักรพงษ์ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 41 ครั้ง

 • เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ตามนโยบายของกองทัพบก ให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์และประชาชน โดย วงSmile Army หน่วย พัน.ปจว.

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 43 ครั้ง

 • เมื่อ 30 ส.ค. 66 ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน ระดับปฐมวัย พร้อมคณะครูจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมศูนย์ ฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต ให้กับน้องๆเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อไปพัฒนาการศึกษาของน้องๆ นักเรียน ต่อไป โดยมีน้องๆ เด็กนักเรียน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 พัน.1 ค่ายเขตอุดมศักดิ

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 21 ครั้ง

 • พ.ท.จักรภพ ชัยสุนทร ผบ.ปตอ.2 พัน.1 รอ. ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมบ้านพักของทหารกองประจำการ เนื่องจากบ้านชำรุดทรุดโทรม ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมบ้านเองได้ จึงได้จัดชุดช่างจิตอาสาของหน่วยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและส่งมอบบ้านที่ทำการซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้กับ คุณยาย ถวิล ยงสวัสดิ์ อายุ 86 ปี ยายทวด พลทหาร วิชชากร พิทักษ์ สังกัด ร้อย.บก.ปตอ.2 พัน.1 รอ. บ้านเลขที่ 93 พระยาสุเรนทร์ ซ.16 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ "ซ่อมแซมบ้านพักให้กับท

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 32 ครั้ง

 • วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุคนร้ายยิงปะทะ - กดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อส. ขณะออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อคืนวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต จำนวน 4 นาย และประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายราย 1 ในนั้น คือ ด.ช.ดานิช ฮาเฮาะ อายุ 3 ขวบ 7 เดือน ได้รั

  04 ก.ย. 2566

  ผู้ชม 20 ครั้ง

Engine by shopup.com