• หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.16 พัน.1 ดำเนินการฝึกเดินทางไกล ให้กับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 โดยดำเนินการฝึกเดินทางไกลภายในหน่วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินด้วยเท้าและ การเสริมสร้างความพร้อมรบทางด้านร่างกาย ความอดทน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดำรงชีพในป่าเบื้องต้น สอดแทรกเทคนิคการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี การลาดตระเวน การปฏิบัติในที่รวมพล ทั้งนี้เพื่อทหารใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมให้กับน้องทหารใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อได้ออกปฏิบัติภารกิจราชการ

  12 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 4 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร โดย ชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท จัดอากาศยาน แบบ ฮ.ท. 212 สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน จำนวน 1 ราย เป็นเด็ก อายุ 1 ปี 5 เดือน มีอาการ ไข้ หายใจเหนื่อย (Dx. Respiratory distress) เกินศักยภาพ โดยรับผู้ป่วยจาก สนาม ฮ. โรงเรียนบ้านแกงหอม อ.ปาย เพื่อส่งตัวเข้ารักษาต่อ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ใ

  12 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • พันโท เอก ศรีษา ผู้บังคับกองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการของหน่วย ดำเนินการฝึกเดินทางไกล และพักแรมประจำเดือน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายของหน่วย พื้นที่รอบค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ การฝึกเดินทางไกลของหน่วย เป็นการฝึกความชำนาญของบุคคล และการปฏิบัติงานเป็นหน่วย และให้ผู้บังคับบัญชา สามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพลภายในหน่วยทหารราบ อีกทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าของกำลังพล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้

  12 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 3 ครั้ง

 • เมื่อ 11 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผอ.ศบภ.พล.ร.9 เป็นประธานการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ณ ศาลาไทย ร.19 พัน.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่จะเกิดขึ้นโดยเน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรง ดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันถ่วงที่ เมื่อเกิดอุทกภัยฯ รวมถึงเน้นย้ำการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบูรณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ

  12 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 3 ครั้ง

 • กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ได้มอบหมายให้กำลังพลจิตอาสาและจนท.เสนารักษ์ของหน่วยร่วมกับ ผู้นำชุมชนและจนท.อสม.ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิตและมอบยาสามัญประจำบ้านให้ผู้สูงอายุซึ่งมารอรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิ.ย.67 ณ ศาลาประชาคมวัดหนองแขม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

  12 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • เมื่อวันอังคารที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 0430ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โซนค้าสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดจตุจักร เขตจตุจักร กทม. เป็นผลให้มีอาคารร้านค้าได้รับความเสียหายจำนวน 118 ร้าน และสัตว์เลี้ยงตายกว่า 1,000 ตัวศอ.จอส.พระรานทาน ภาค 1 โดย ส.พัน.21 ทภ.1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เขตจตุจักร และ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยการจัดตั้งกองอำนวยการรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และการขนย้ายสิ่งของเมื่อได้รับการประสานปัจจุบันเพลิงได้สงบแล้ว แต่ยังคงกันพื้นท

  12 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.1 นำน้องทหารใหม่ ผลัด 1/67 ฝึกวิชาการดำรงชีพในป่า เพื่อเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในสนามรบ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จาก ครูนายสิบ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการฝึกทางทหารสู่ขั้นสูงต่อไป

  11 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • กองทัพบก โดยกกล.ผาเมือง ยังคงดำรงภารกิจในการป้องกันภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา ในห้วง 1 ต.ค.66 – 11 มิ.ย. 67 สามารถสกัดกั้นยาเสพติด ได้กว่า 300 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 307 คน จากผลการปฏิบัติ ของ กกล.ผาเมืองในห้วงดังกล่าว เกิดการปะทะกับกลุ่มขบวนการทั้งหมดกว่า 38 ครั้ง โดยตรวจยึดยาเสพติด จำแนกเป็น ยาบ้า 147.2 ล้านเม็ด (147,286,930) เฮโรอีน 256.6 กก. ยาไอซ์ 1,248.3 กก. ฝิ่น 179.5 กก. และสารคีตามีน 29.2 กก. อย่างไรก็ตามหาก ยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว

  11 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • ร.25 พัน.1 เมื่อ 10 มิ.ย. 67ให้การต้อนรับ น้องๆเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 และคณะครู จากโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้เดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้เสริมสร้างทักษะทางความคิดและสติปัญญา พัฒนาต่อยอดการศึกษา การเรียนรู้ของเด็กๆภายในแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร โดยมีน้องๆเด็กนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 194 คน ณ “โครงการอาชา เพื่อพัฒนาเยาวชน พล.ร.5” ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร

  11 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • “จิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จากเหตุฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน” หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 307 กองกำลังนเรศวร ได้รับแจ้งจากเครือข่ายกำลังประชาชน บ.ห้วยมะเขือส้ม เมื่อ 5 มิ.ย. 67 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ บ.ห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลังคาเรือน จึงเข้าให้การช่วยเหลือ โดยดำเนินการเก็

  11 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • กองทัพภาคที่ 4 ขอแสดงความยินดีกับกำลังพล นักชก ตัวแทน ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง การแข่งขันกีฬามวยไทยสากล สมัครเล่นรายการ ชิงแชมป์โลก IFMA2024 ประเทศกรีช กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ขอแสดงความยินดี กับ สิบโท ศุภณัฐ เพชรรักษ์(โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม) กำลังพลของหน่วย นักชกตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ในรายการแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น รุ่น 48 กก.ชิงแชมป์โลก World Muaythai Championships 2024 ณ ประเทศกรีช ห้วงระหว่าง วันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่

  11 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 4 ครั้ง

 • การสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นหนึ่งในนโยบายที่กองทัพบกให้ความสำคัญ ล่าสุด พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และเยี่ยมคำนับ พลเอก หลี่ เฉียวหมิง ผู้บัญชาการทหารบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ

  11 มิ.ย. 2567

  ผู้ชม 7 ครั้ง

Engine by shopup.com