• กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดโครงการ กองทัพบก ห่วงใยคนไกล ในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หมู่ 6 บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี คุณพนิตตา เปลี่ยนปาน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.16 และคณะผู้บังคับบัญชา ,หน.ส่วนราชการร่วมในพิธีฯ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ยาสามัญประจำบ้าน รถวิลแชร์ หน่วยแพทย์เคลื่อ

  02 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 จัดชุดปฐมพยาบาล​เคลื่อนที่​พร้อมชุดจิตอาสา “Army​ Medical​ Delivery​“ ร่วมกับ จนท.อนามัยประจำตำบลบางเล่า ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง​พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้ง, ยาสามัญ​ประจำบ้าน และน้ำดื่ม ให้กับผู้ป่วยดังกล่าว​ในพื้นที่ ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 4 ครัวเรือน

  02 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 3 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ และฝึกเดินทางไกล ของกำลังพล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกายของกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในการรองรับภารกิจของหน่วยเหนือ และการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

  02 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 3 ครั้ง

 • สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี 2563 นี้.. จะผ่อนผันต่อรอปีหน้า.. จะสมัครเพื่อรับคะแนนเพิ่ม.. หรือจะเข้ารับการตรวจเลือกฯ (จับใบดำ ใบแดง) วัดใจกันไปเลย 

  29 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 20 ครั้ง

 • กำลังพลจิตอาสาของหน่วย กองพันทหารราบที่ 12 พร้อมรถบรรทุกน้ำของหน่วย ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว เป็นจำนวน 12,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ บ้านโนนสำราญ ม.1 และบ้านโนนสำราญ​ใต้ ม.10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

  29 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน จำนวน 2 ครอบครัว ภายใต้โครงการ "Army Delivery"

  29 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 13 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกําลังพลออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน จัดชุด “Army Delivery” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารแห้งให้กับประชาชน พร้อมจัดชุดเสนารักษ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขอนามัยกับประชาชนในพื้นที่ บ้านนาโพธิ์ ม.3 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน

  29 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 4 ครั้ง

 • กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลกองร้อยจิตอาสา เข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ตามโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ” โดยเข้าไปรับซื้อผักบุ้ง จำนวน 30 กิโลกรัม จากสวนของ นายธานินทร์ ไพเราะ ณ บ้านหนองจอกใหม่ หมู่ที่ 18 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขายผลผลิต และนำมาจัดเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยต่อไป

  29 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 5 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จัดกิจกรรม Army Delivery มอบอาหารกล่องและอาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ บ.เขากลม, บ.หลังเขา และ บ.ป่าแก่ ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และเป็นการสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

  29 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

  29 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8 พัน.2) ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงแก่น้องทหารกองประจำการ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ได้รับผลกระทบในการจำหน่ายผลผลิต โดยรับซื้อ...จากกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนระบบธรรมชาติสู่เศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านโนนคอม หมู่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสมาชิกที่เ

  26 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 11 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 แสวงประโยชน์ด้วยการฝึกร่วมกับ กองพันบินที่ 2 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก และได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 9 มาดูแลและให้คำแนะนำ เพื่อให้การฝึกเป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด ในการดำเนินการฝึกทบทวน “ Unit school ” ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit ) ดำเนินการฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ ( Air Assault ) เพื่อให้กำลังพลมีความคล่องตัว และใช้กำลังยิง โดยการบูรณาการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ทางภาคพื้นดินโดย

  26 มิ.ย. 2563

  ผู้ชม 13 ครั้ง

Engine by shopup.com