• พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน ภายในบริเวณวัด พร้อมทั้งเทพื้นคอนกรีตใต้ศาลการเปรียญ ณ วัดพุฒาวาส ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

  25 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 22 ครั้ง

 • กองพลพัฒนาที่ 2 โดย กองพันทหารช่างที่ 201 กรมทหารช่างที่ 2 จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานขุดอ่างเก็บกักน้ำ ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ซึ่งมีจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาร่วมสนับสนุน และมีการอำนวยการ โดย กรมพัฒนาที่ 2 ณ บ.กำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

  25 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 25 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักไฮโดรโปนิกส์” เช่น ผักกวางตุ้ง, ผักกาดขาว และผักบุ้ง ซึ่งผลผลิตดังกล่าวกำลังพลของหน่วยเป็นผู้ดูแลในการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาได้นำไปใช้ประกอบอาหาร เนื่องในวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี จำนวน 30 ชุด และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ฉก.ทพ.47 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

  25 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและกองร้อยจิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" นำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่าย ณ วัดถ้ำเขาอีโต้ หมู่ที่ 14 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน นำน้ำจำนวน 12,000 ลิตร ไปใส่ในถังบรรจุน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

  25 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 20 ครั้ง

 • ตามนโยบาย ผบ.ทบ.และข้อสั่งการ มทภ.1 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ร.112 (ร.112 พัน.3) ได้จัด “Army Delivery” ออกมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดขอบ ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือบรรเทา คลายความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

  25 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ จัดทำอาหาร พร้อมกับ ผลอินทผาลัม มอบให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน และอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคและละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน ตามโครงการ “Army Delivery” โดย (“Pran 41 Delivery ถึงจะลำบากและไกลแค่ไหน เราก็ไปถึง) เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และยากต่อการเดินทางเข้าออกในการจัดหาเครื่องบริโภคให้กับครอบครัว ในพื้นที่ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

  20 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 31 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 111 ได้ดำเนินโครงการ “Army Barber Delivery” ออกบริการตัดผมฟรีถึงบ้านเรือนของประชาชน ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ ชุมชน ม.7 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

  20 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มใหม่ยกชุด ดูแลครอบครัวทหาร จากในห้วงที่ผ่านมา ทางหน่วยได้นำน้องๆ ทหารไปเยี่ยมครอบครัว ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล และเห็นว่าสภาพที่นอนเก่า พ.ท.จิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับกองพัน จึงได้จัดชุดเครื่องนอนใหม่ให้ครอบครัวพลทหารคำพันธ์ อาทิตย์ บ.ดงสวอง ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่อาศัยอยู่กับมารดา และครอบครัวพลทหารทศพล นาคเงิน บ.มีชัยต.หมู่มุ้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ที่อาศัยอยู่กับบิดา เมื่อน้องๆเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ พ่อและแม่ก็อ

  20 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 14 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 13 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดทีม “ARMY Delivery” นำอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับพี่น้องประชาชน บ.ก่อ และ บ.โคกสมบูรณ์ ต.รุง อ.กันทลักณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีการจัดชุดเสนารักษ์ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้นำนมไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่ชายแดนด้วย

  20 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 29 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บ.บึงมาลย์ ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัว พลทหารวราศัย โพธิแสง สังกัด ร้อย.อวบ.ที่ 2 ร.4 พัน.1 อาศัยอยู่ใน จ.กำแพงเพชร ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค , หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับพลทหาร วราศัย โพธิแสง และครอบครัว เพื่อดำรงชีพในขั้นต้น และจัดอาหารมื้อพิเศษ พิซซ่า พร้อมเครื่องดื่ม ให้แก่กำลังพลมาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานคร

  20 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 11 ครั้ง

 • ย้อนไปเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว สมัยแม่ทัพเดฟ เป็น ผบ.พล ร.15 ตำแหน่งพลตรี ได้เห็นปัญหาของสุนัขจรจัดใน 3 จชต.ที่ถูกทอดทิ้ง เกรงจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงได้คิดสร้างคอกดูแลสุนัขจรจัดขึ้น จากคอกดูแลน้องๆ ในวันนั้น กลายเป็น สถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัด พื้นที่ 3 จชต. ซึ่งใช้พื้นที่ภายใน ร.153 พัน.1 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี บนเนื้อที่ กว่า 4 ไร่ ปัจจุบัน มีสุนัขจรจัด อยู่ในความดูแลเกือบ 400 ตัว #วันนี้ลุงเดฟในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4 ไม่เคยทอดทิ้งน้องๆ 4 ขาเหล่านี้ กลับมาเยี่ยม เห็นทุกตัวมีคุณภาพชีวิตที

  20 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • ศบภ.ยศ.ทบ.โดย ศบภ.ศร. ได้จัดกำลังพล ศร.พัน.2 ดำเนินการโครงการ Army Delivery เพื่อนำเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น ไปมอบให้กับราษฎร ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ โควิด 19 จำนวน 16 ครัวเรือน และ จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมเวชภัณฑ์ เข้าไปตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ม.7 บ้านหนองกา ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  20 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 13 ครั้ง

Engine by shopup.com