HOT NEWS

ทหารช่าง..จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานขุดอ่างเก็บกักน้ำ โครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

กองพลพัฒนาที่ 2 โดย กองพันทหารช่างที่ 201 กรมทหารช่างที่ 2 จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานขุดอ่างเก็บ

ทหารพราน!! แจกจ่ายผลผลิตที่ปลูกเองให้แก่ประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักไฮโดรโปนิกส์” เช่น ผักกวางตุ้ง, ผักกาดขาว แ

กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนวัดถ้ำเขาอีโต้

กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและกองร้อยจิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รัก

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

“จิตอาสาฯ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน ภายในบริเวณวัด”

“จิตอาสาฯ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน ภายในบริเวณวัด”

พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน ภายในบริเวณวัด พร้อมทั้งเทพื้นคอนกรีตใต้ศาลการเปรียญ ณ วัดพุฒาวาส ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทหารช่าง..จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานขุดอ่างเก็บกักน้ำ โครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

ทหารช่าง..จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานขุดอ่างเก็บกักน้ำ โครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.มหาสารคาม

กองพลพัฒนาที่ 2 โดย กองพันทหารช่างที่ 201 กรมทหารช่างที่ 2 จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานขุดอ่างเก็บกักน้ำ ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ซึ่งมีจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาร่วมสนับสนุน และมีการอำนวยการ โดย กรมพัฒนาที่ 2 ณ บ.กำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ทหารพราน!! แจกจ่ายผลผลิตที่ปลูกเองให้แก่ประชาชน

ทหารพราน!! แจกจ่ายผลผลิตที่ปลูกเองให้แก่ประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักไฮโดรโปนิกส์” เช่น ผักกวางตุ้ง, ผักกาดขาว และผักบุ้ง ซึ่งผลผลิตดังกล่าวกำลังพลของหน่วยเป็นผู้ดูแลในการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาได้นำไปใช้ประกอบอาหาร เนื่องในวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี จำนวน 30 ชุด และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ฉก.ทพ.47 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนวัดถ้ำเขาอีโต้

กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนวัดถ้ำเขาอีโต้

กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและกองร้อยจิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" นำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่าย ณ วัดถ้ำเขาอีโต้ หมู่ที่ 14 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน นำน้ำจำนวน 12,000 ลิตร ไปใส่ในถังบรรจุน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

“Army Delivery”

“Army Delivery”

ตามนโยบาย ผบ.ทบ.และข้อสั่งการ มทภ.1 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ร.112 (ร.112 พัน.3) ได้จัด “Army Delivery” ออกมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดขอบ ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือบรรเทา คลายความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

“Pran 41 Delivery” ถึงจะลำบาก และไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง

“Pran 41 Delivery” ถึงจะลำบาก และไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ จัดทำอาหาร พร้อมกับ ผลอินทผาลัม มอบให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน และอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคและละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน ตามโครงการ “Army Delivery” โดย (“Pran 41 Delivery ถึงจะลำบากและไกลแค่ไหน เราก็ไปถึง) เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และยากต่อการเดินทางเข้าออกในการจัดหาเครื่องบริโภคให้กับครอบครัว ในพื้นที่ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

“Army Barber Delivery”

“Army Barber Delivery”

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 111 ได้ดำเนินโครงการ “Army Barber Delivery” ออกบริการตัดผมฟรีถึงบ้านเรือนของประชาชน ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ ชุมชน ม.7 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

“เพราะเราเป็นครอบครัวใหญ่ จึงต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ”

“เพราะเราเป็นครอบครัวใหญ่ จึงต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ”

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มใหม่ยกชุด ดูแลครอบครัวทหาร จากในห้วงที่ผ่านมา ทางหน่วยได้นำน้องๆ ทหารไปเยี่ยมครอบครัว ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล และเห็นว่าสภาพที่นอนเก่า พ.ท.จิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับกองพัน จึงได้จัดชุดเครื่องนอนใหม่ให้ครอบครัวพลทหารคำพันธ์ อาทิตย์ บ.ดงสวอง ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่อาศัยอยู่กับมารดา และครอบครัวพลทหารทศพล นาคเงิน บ.มีชัยต.หมู่มุ้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ที่อาศัยอยู่กับบิดา เมื่อน้องๆเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ พ่อและแม่ก็อาศัยอยู่ตามลำพัง กองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้หน่วยดูแล ความเป็นอยู่และสวัสดิการของกำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทหารกองประจำการ เพราะถือว่าครอบครัวเสียสละให้บุตร เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

“ARMY Delivery รอยยิ้มเล็กๆ สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่”

“ARMY Delivery รอยยิ้มเล็กๆ สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่”

กองพันทหารราบที่ 13 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดทีม “ARMY Delivery” นำอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับพี่น้องประชาชน บ.ก่อ และ บ.โคกสมบูรณ์ ต.รุง อ.กันทลักณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีการจัดชุดเสนารักษ์ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้นำนมไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่ชายแดนด้วย

   เรื่องน่าสนใจ

สมัครใจอยู่ต่อ ...ได้อะไรมากกว่าที่คิด

สำหรับน้องๆ พลทหารที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อ นอกจากจะได้รับเงินเดือนบวกค่าครองชีพตลอดระยะเวลาของการเป็นทหารกองประจำการแล้วนั้น หากกองทัพบกมีการเปิดสอบ

"ARMYLAND LOPBURI" เปิดบ้าน ท่องเที่ยว เขตทหาร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรั้วค่ายให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและท่องเที่ยวในเขตทหาร ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเข้าฝึกอบรม การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทห

“พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ”

สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทหาร รวมถึงวิวัฒนาการของกองทัพบก อาทิ บทบาท ภารกิจ การป้องกันประเทศ และรักษาเอกราชอธิปไตยของชา

เที่ยวสบายๆ...ที่สถานตากอากาศบางปู

ทริปเที่ยววันเดียว..สบายๆ ชมพระอาทิตย์ทอแสงทอง งดงามที่สถานตากอากาศบางปู บรรยากาศดี อาหารทะเลอร่อย สำหรับคนเมืองกรุงหรือคนพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้ไป

 คลิปวีดีโอน่าสนใจ

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

สิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำ...สำหรับ “การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563”

“วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ผ่าน Social Distancing”

พิราบคาบข่าว (ตอนที่ 38) เรื่อง “วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ผ่าน Social Distancing” พิราบคาบข่าววันนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ 7 วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ “New Normal” ผ่านการเว้นระยะห่างระหว่

“New Normal ของ ทบ. ในยุค COVID-19”

พิราบคาบข่าว (ตอนที่ 35) เรื่อง “New Normal ของ ทบ. ในยุค COVID-19”

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสีหราชเดโชไชย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย มุ่งเน้นขยายผลนำไปสู่ครอบครัวกำลังพลชุมชนในค่ายอยู่แบบพอเพียง

“น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”

ร.2 พัน.2 รอ. ได้จัดกำลังพล ลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 โดยได้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร หมู่ 9 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเ

"หมอทหารปรับหอผู้ป่วย พร้อมรับ COVID-19"

พิราบคาบข่าว ตอน "หมอทหารปรับหอผู้ป่วย พร้อมรับ COVID-19"

  แกลเลอรี่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com