734446766621038

 ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 พร้อม เหล่ากาชาด เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี The 22nd Irregular Regiment Task Force and Red Cross unit visited patients in Pattani province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 พร้อม เหล่ากาชาด เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี The 22nd Irregular Regiment Task Force and Red Cross unit visited patients in Pattani province.

พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก.ทพ.22 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ในการเยี่ยมผู้ป่วย ในพระบรมพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน 3 ราย 1. นายเริ่ม แสงสีเงิน ป่วยเป็นโรค ความดันโลหิตสูง 2. นางคอมือเสาะ เจ้ะแว ป่วยเป็นโรค เท้าชาอ่อนแรงทั้งสองข้าง 3. นางหยง มะแซ ป่วยเป็นโรค ขาขวาอ่อนแรง ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ของใช้ที่จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินทุนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย COL Pitakpol Choosri, the 22nd Irregular Regiment Task Force, authorities and villagers received Mrs.Anuri Wisitwong, the president of the Red Cross of Pattani province, in the visit of patients at Yarung district Pattani province.

โครงการพี่สอนน้อง

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 โดย รด.จิตอาสา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จำนวน 40

ทหารพราน ร่วมกับ จิตอาสาแม่จัน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต้นไม้โค่นล้ม ในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย Irregular soldiers and Royalist volunteers of Maechan district joined in a storm disaster relief operation at Maechan district Chiangrai province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อ.แม่จัน, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง, กำนัน,

ทภ.3 น้อมนำพระราชดำริ เกษตรพอเพียงสู่รั้วสีเขียว รั้วกินได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้..... ปลูก ปรุง กิน

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งสวนผักกินดี กินฟรี ปลอดภัย พร้อมทั้งดำเนินตามโครงการตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งเป็นเกษตรกรอินท

ทหารพราน ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง The 32nd Irregular Regiment Task Force delivered a free barber service to student at NaN province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลออกให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางกอม หมู่ที่ 5 ต.ชนแดน

ซักซ้อมฝึกบรรเทาสาธารณภัยดินโคลนถล่ม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อม..เพื่อช่วยเหลือประชาชน Landslide disaster relief rehearsal at Pai district Maehongson province. Getting ready to help people.

กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยข้ามลำน้ำ ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงา

  เรื่องน่าสนใจ

“ริมบัว คาเฟ่”

ร้านริมบัว Café ดำเนินการโดย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ประกอบด้วยการบริการด้านสุขภาพ และบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครอบ

เราสร้างฝาย เพื่ออะไร??

ฝายมีชีวิต คือ ฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นการสร้างฝายที่มี โครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ นํ

RTANC OPEN HOUSE 2019 พยาบาลทหารบก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดบ้าน สานฝัน สู่พยาบาลทหารบก รีบลงทะเบียน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับสมัครและคัดเลือก

บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค - 17 เม.ย 25

 วีดีโอ

ทหารช่วยได้ ตอนที่1 การดูแลรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนของ

ทหารช่วยได้ ตอนที่1 การดูแลรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนของ (กกล.รส.จว.มหาสารคาม)

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กองทัพภาคที่ 2

ทหารช่วยได้ ตอน ศูนย์แพทย์ทหารบก จชต.

ทหารช่วยได้ ตอน ศูนย์แพทย์ทหารบก จชต.(อบรม อสม.)

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการธนาคารกระจูด

ทหารช่วยได้ ตอน โครงการธนาคารกระจูด กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จ.นราธิวาส

Engine by shopup.com