• มณฑลทหารบกที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ ภาคส่วนราชการจังหวัดเลย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทำแนวกันไฟ เข้าดำเนินการทำแนวป้องกันไฟป่า ณ บริเวณภูสะนาว ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มักจะเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี เป็นผลให้เกิดหมอกควันก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้ดำเนินการทำแนวป้องกันไฟป่าตามแผน ความยาวของแนวกันไฟดังกล่าวมีความกว้าง 8 เมตร ยาวถึง 4 กม.

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • ครูหมวกแดง โดย ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ชุดสันติสุขที่ 401 ให้การช่วยเหลือ นายเจ๊ะวอ เจ๊ะปอ อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 47/4 ม.3 บ.ลูโบ๊ะฆง ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก - ลก จว.น.ธ. เนื่องจาก นายเจ๊ะวอ เจ๊ะปอ มีอาการป่วยและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ นายอาหามะ ดอแม (บุตรชาย) จึงขอรับการช่วยเหลือจาก ชุดสันติสุขที่ 401 อำนวยความสะดวกให้กับบิดาที่มีอาการป่วยนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโก - ลก

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอนำไปรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความต้องการโลหิตจำนวนมาก สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นั้น มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวด

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 3 ครั้ง

 • กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ทำการลาดตระเวนหาข่าว/พิสูจน์ทราบ ช่องทางเข้า - ออก ธรรมชาติ และเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนด้านตะวันตก ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 193 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความเข้มงวดป้องกันบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการกระทำความผิดทุกชนิด โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 4 ครั้ง

 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” แก่กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารทุกนาย โดยสามารถเก็บข้อมูลการเดินทาง เพื่อตรวจสอบ และประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยมี หมู่เสนารักษ์ และสารวัตรโควิด ให้ความรู้ ณ ร้อย.1 ป.5 พัน.25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 1 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก, ลดค่าครองชีพ, ลดความเสี่ยงในการเดินทางเพื่อไปร้านรับบริการตัดผม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid -19 (ระลอกใหม่)

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • นักเรียนหลักสูตรรบพิเศษรุ่นที่ 46 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทำการทดสอบร่างกาย เพื่อประเมินการฝึกตามหลักสูตร ให้มีความเเข็งเเรงและความพร้อมในการเรียนหลักสูตรรบพิเศษต่อไป

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 1 ครั้ง

 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 เตรียมและปรับปรุงสถานที่กักตัวในหน่วย(Unit Quarantine)ให้พร้อมอยู่เสมอ โดยดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในหน่วย สำหรับกำลังพลของหน่วยที่กลับจากการไปราชการในพื้นที่เสี่ยง, ลาพักเยี่ยมครอบครัวจากในกรณีต่างๆ เช่น เยี่ยมคลอด, เยี่ยมบิดามารดาที่ป่วย ฯลฯ โดยการจัดระเบียบที่พักภายในสถานกักตัวในแต่ละโซน, ฉีดพ่นแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อทั้งภายในโรงนอนทหาร, ภายนอกอาคารกองร้อย, ห้องน้ำ สุขาภิบาล และพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 1 ครั้ง

 • กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา โดยขุนอาสา 521 ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เรื่องโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการป้องกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งแจกใบปลิวรณรงค์ฯ และแจกหน้ากากอนามัย แก่ประชาชน ณ.วงเวียนพระนารายณ์ ตลาดเสาธง อ.เมือง เทศบาลเมืองโคกสำโรง อ.โคกสำโรง เทศบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 1 ครั้ง

 • กองทัพบกมีความห่วงใย ประชาชน. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บัญชาการทหารบกมีดำริให้แจกจ่ายอุปกรณ์ ป้องกันโควิท 19(หน้ากากอนามัยและ เจลแอลกอฮอล์) ให้ ประชาชน.รอบ กองบัญชาการกองทัพบก.ซึ่งได้ดำเนินการ แจกจ่าย เป็นบางส่วนไปแล้ว นั้น สำนักเลขานุการกองทัพบก ประสาน ประธานชุมชนเขตพระนคร จำนวน 20 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนวัดอินทรวิหาร ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนตรอกบ้านพานถม ชุมชนวัดนรนาถ ชุมชนวัดสามพระยาชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ ชุมชนบวรรังษี ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ชุมชนบ้านตึกดิน ชุมชนวัดรา

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • ครูหมวกแดงปันยิ้ม โดย ชุด ทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกับจิตอาสา และเยาวชน ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ ร่วมกรอกกระสอบทรายสร้างแนวกันคลื่น เพื่อป้องกันคลื่นทะเลซัดเข้าชายฝั่งทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ณ บริเวณชายหาดปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนต้นน้ำน่าน (ชตน.) และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารหอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือฯ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ณ พื้นที่แปลงเกษตรกรต้นแบบ นายส่วน พรมรักษ์ บ้านนาขวาง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ

  20 ม.ค. 2564

  ผู้ชม 0 ครั้ง

Engine by shopup.com