• “ผบ.พล.พัฒนา 1 มอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในโอกาสที่รับราชการต่อ” พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย ผบ.นขต.พล.พัฒนา 1 ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการที่สมัครใจขอรับราชการต่ออีก 1 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในโอกาสที่รับราชการต่อ พร้อมทั้งยังกรุณามอบชุดวอร์ม,ถุงยังชีพให้กับทหารกองประจำการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จ.ราชบุรี และใกล้เคียงในการที่จะนำไปเยี่ยมครอบครัวโดยหน่วยต้นสังกัด เเละบัตรของขวัญเเทนเงินสด ให้กับทหารกองประจำการที่มี

  14 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 12 ครั้ง

 • “การแบ่งปัน” คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ การให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ผช.ผญบ., ผู้นำศาสนา, อสม. และลูกจ้าง กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน ร่วมจัดทำข้าวกล่องไก่ทอดไข่ดาว , อินทผลัม และ หน้ากากอนามัย นำไปมอบให้กับพี่น้องชุมชนไทยมุสลิมได้รับประทานตอนละศีลอด ในห้วงเดือนรอมฎอน ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ “Tha

  14 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 12 ครั้ง

 • “ทหารจิตอาสา” ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน...ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ ร่วมกับส่วนราชงาน ผู้นำชุมชน เข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ที่ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้รับความเสียหายกว่า 20 หลังคาเรือน และ วัด 1 แห่ง หน่วยได้จัดกำลังพล “ทหารจิตอาสา” เข้าช่วยเหลือประชาชน รื้อถอนส่วนที่เสียหาย และซ่อมแซมขั้นต้นให้สามารถพักอาศัยได้ พร้อมนำสิ่งของช่วยเหลือมอบให้กับ คุณยายบุญเลิศ นาเลิง อายุ 76 ปี บ้านเลขที

  14 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 10 ครั้ง

 • ค่ายสีหราชเดโชไชย จัดกำลังพลบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  หน่วยภายในค่ายสีหราชเดโชไชยจัดกำลังพลบริจาคโลหิต ร่วมกับ สภากาชาดไทย และคลังเลือดกลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาลในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งทางการแพทย์มีความต้องการเลือดไวัรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 41 นาย ยอดโลหิต จำนวน 17,150 ซี.ซี.

  14 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 14 ครั้ง

 • หน่วยทหาร พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร โดยการรับซื้อผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย พ.อ.พรพิสุค์ บุญรอด ผบ.ร.12 พัน.3 รอ.จัดกำลังพล ร่วมกับนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส ส่วนราชการ และผู้นำในพื้นที่ บ.ผ่านศึก เขต 2 ม.4 ต.ผ่านศึก เข้าดำเนินการช่วยเหลือเก็บเกี่ยว และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจาก จากเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้แหล่งรับซื้อผลผลิตปิดตัวลงชั่วคราว จึงไม่สามารถขายผลผลิตได้ โดยได้ทำการซื้อ เพื่อเป็น ก

  14 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 12 ครั้ง

 • กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 13 นำผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดี มาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่าย ณ บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์ ม.5 (สะพาน 6) ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายการผลผลิตของโครงการฯ ที่จำหน่าย ดังนี้ ผักกวางตุ้ง, ผักปลัง, ผักบุ้ง, ผักกาดขาว, ดอกแค, กล้วยน้ำว้า, มะเขือยาว, เครื่องต้มยำ และ ข้าวโพด ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

  13 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • กรมพลาธิการทหารบก ติดตั้ง “ตู้แบ่งปัน” สำหรับให้ประชาชน เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือ ผู้ขาดแคลนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยปัจจุบันได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมเชิญชวน กำลังพล และครอบครัวร่วมกันแบ่งปันอาหาร และทุกท่านสามารถหยิบอาหารได้จากในตู้ แต่อย่าลืมนะคะ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีให้ใส่ตู้แบ่งปัน”

  13 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับ อบต.ด่านแม่คำมัน, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ บ.ด่านแม่คำมัน ม.6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอย่างเร่งด่วน

  13 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 13 ครั้ง

 • ผบ.กกล.สุรสีห์ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ฉก.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8-9 พ.ค.63 ที่ผ่านมา พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผบ.กกล.สุรสีห์ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ฉก.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายบริเวณจุดผ่อนปรน และช่องทางตามธรรมชาติรวมถึงรับทราบปัญหา และการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

  13 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 9 ครั้ง

 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ดำเนินการตามโครงการ “ปันนำ้ใจความห่วงใย แด่น้องน้อยผู้ห่างไกล สู้ภัยโควิด-19” โดยนำนมที่ได้รับการแบ่งมอบจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 และจัดหาเพิ่มเติมบางส่วน ส่งมอบจากกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย ไปถึงบุตรที่มีอายุ 1- 8 ปี ยังภูมิลำเนา เนื่องจากไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันตามปกติในห้วงนี้ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ประกอบด้วย นมกล่อง UHT/นมผง และของเล่นเด็กส่งเสริมพัฒนาการตามวัย หรือขนม และการ์ดข้อความ เพื่อแทนความรักความห่วงใย ไปยังบุตร และครอ

  13 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับอุทยานป่าไม้ผาแดงที่ 3(บ.แกน้อย), โครงการหลวงบ้านแกน้อย และประชาชนในพื้นที่ ทำการสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณ ป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านแม่แกน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  13 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 9 ครั้ง

 • กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ นำตู้ปันสุข พร้อมของอุปโภค บริโภคไปตั้งแบ่งปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดสิ่งของอุปโภค บริโภคนำไปใช้ (แต่พอดี) และให้ผู้ที่พอมี นำสิ่งของมาใส่ปันสุขให้ผู้อื่น ในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายตลาดฯ ได้ทราบ เพื่อร่วมแบ่งปันสุข สามารถนำสิ่งของมาใส่ไว้ในตู้ปันสุขนี้ได้ สำหรับผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนก็สามารถนำสิ่งของไปใช้ได้ ซึ่งต่อมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และร่วมมาปันสุข

  13 พ.ค. 2563

  ผู้ชม 58 ครั้ง

Engine by shopup.com