รับซื้อลำใย ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชุมชน

สูทกรรม ร.8 พัน.2 รับซื้อลำใย ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชุมชน 

 
ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ : สูทกรรม ร.8 พัน.2 ลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ รับซื้อพืชผักและผลไม้  จากเกษตรชุมชน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วย เข้าช่วยเหลือเกษตรกรฯ อุดหนุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วย โดย จนท.สูทกรรมของหน่วย ลงพื้นที่รับซื้อลำไยจากสวนลำใยของ นางบัวไร คงมั่น ม.10 บ.เทพรักษา ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จว.ข.ก. จำนวน 40 กก. เพื่อนำมาให้กับกำลังพลทหารกองประจำการได้รับประทานที่โรงเลี้ยงของหน่วย ตามนโนบายของกองทัพบก และเป็นการกระจายรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชุมชนโดยตรง
 
 
 
 
 

10 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 7 ครั้ง

Engine by shopup.com