“ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

“ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

ป.1 พัน.31 รอ. จัด Army delivery นำกำลังพลจิตอาสาฯ ซื้อผลผลิตทางการเกษตร ขนุนสุก จากเกษตรกร ชาวสวน ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี กว่า 1,200 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ของกองทัพบก
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 7 ครั้ง

Engine by shopup.com