ผบ.ทบ.ร่วมสดุดีไว้อาลัยทหารกล้า “อส.ทพ. กัณมิตร ฯ”

ผบ.ทบ.ร่วมสดุดีไว้อาลัยทหารกล้า “อส.ทพ. กัณมิตร ฯ” เสียชีวิตจากการการปฏิบัติหน้าที่ จ.นราธิวาส

วันนี้ (7 มิ.ย.64) เวลา 15.00 น. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน กัณมิตร รัตโน ณ วัดสุศิรินประชาราม อ.สุศิริน จ.นราธิวาส เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนผู้กล้าเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล ครอบครัว และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี
อาสาสมัครทหารพราน กัณมิตรฯ เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 ถือเป็นการสูญเสียกำลังพลที่มีค่า ที่เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความสงบสุขของประชาชน ซึ่งจะได้รับสิทธิตามระเบียบของทางราชการ อาทิ ค่าจัดการพิธีศพ เงินช่วยเหลือ ค่าสินไหมทดแทนภัยสงครามและพิทักษ์พลกลาโหม จากโครงการประกันชีวิตกองทัพบก และค่าช่วยเหลืออื่น ๆ รวม 2,163,840 บาท
 
ตลอดจน บิดาและมารดาจะได้รับเงินช่วยเหลือบำนาญพิเศษเป็นรายเดือนตลอดชีพ และจะได้รับการพิจารณาบรรจุทายาททดแทนเป็นข้าราขการ นอกจากนี้กองทัพบก
ได้มอบเหรียญบางระจัน ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่วีรชนผู้กล้าที่เสียสละเพื่อความสงบ
ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้บัญชาการทหารบกมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมพิธีฌาปนกิจศพของกำลังพลในทุกระดับที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยภายหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้บัญชาการทหารบก ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ มอบเงินบำรุงขวัญ และมอบเงินสินไหมทดแทนจาก บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาสาสมัครทหารพราน กัณมิตรฯ ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละจนวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน
................................. 7 มิถุนายน 2564
 
 
 
 

10 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 5 ครั้ง

Engine by shopup.com