ทำความสะอาดโรงเรียน เร่งฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 ก่อนเปิดเทอม

“ฉก.ทพ.33 นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดโรงเรียน เร่งฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 ก่อนเปิดเทอม”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา ทำความสะอาดพื้นที่ โดยทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันใด ในห้องเรียน ตามอาคารเรียน และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียนของสถานศึกษา เป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมของนักเรียน หลังจากหยุดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 2 ครั้ง

Engine by shopup.com