ทหารออกฝึกฯ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่...

ทหารออกฝึกฯ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่...

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
 
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 โดย ส่วนรับการฝึกฯ #กองร้อยทหารราบที่8012 ลงพื้นที่ที่ทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 รับซื้อผักในชุมชน
 
นอกจากภารกิจด้านการฝึกแล้วนั้น หน่วยฯ ยังคงดำเนินงานตามนโยบายของ กองทัพบก ตามโครงการ “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” โดยรับซื้อพืชผักสวนครัวจาก ประชาชนในพื้นที่ ที่รวมกลุ่มปลูกผักสวนครัว “วิสาหกิจ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ณ บ.ถ้ำกองเพล ม.5 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กำลังส่วนรับการฝึกฯ ได้รับประทาน และเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม กระจายรายได้สู่เกษตรกรโดยตรง
 
 
 
 
 
 
 

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 20 ครั้ง

Engine by shopup.com