คนไทยด้วยกันแบ่งปันช่วยเหลือ

คนไทยด้วยกันแบ่งปันช่วยเหลือ

ในวันที่ 22 ก.พ.64 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ออกรับซื้อพืชผลทางการเกษตร กับเกษตรกรในพื้นที่ บ.ชัยพร หมู่ 3 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้หน่วยได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 20 ครั้ง

Engine by shopup.com