กินลำไย…ช่วยเกษตรกร

กินลำไย…ช่วยเกษตรกร

ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8 พัน.2) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยตอนสูทกรรมของหน่วย ดำเนินการตามนโยบาย “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ลงพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไย โดยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจาก นายเทวา แร่ทอง หมู่ 1 บ.หนองเขียด ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มาให้กำลังพลได้รับประทาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรง
 
 
 
 
 
 
 

16 มีนาคม 2564

ผู้ชม 32 ครั้ง

Engine by shopup.com