...อย่าให้ความรู้อยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตำรา...

...อย่าให้ความรู้อยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตำรา...

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและพักแรมให้แก่ทหารใหม่ รุ่นปี2563 ผลัดที่1 และได้ทำการฝึกศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติม ได้แก่ วิชาแผนที่เข็มทิศ วิชาดำรงชีพในป่า และการยิงปืนในเวลากลางคืน ณ สนามยุทธวิธี ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 68 ครั้ง

Engine by shopup.com