ทหารพราน ลงพื้นที่ มอบสิ่งอุปโภค-บริโภค แก่น้องผู้พิการ

“ทหารพราน ลงพื้นที่ มอบสิ่งอุปโภค-บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่น้องผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม.ประจำพื้นที่ เยี่ยมเยียน ด.ช. ณัฐกมล ชุมทอง อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งมอบสิ่งอุปโภค-บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ณ บ้านเลขที่ 33/1 ม.6 บ.ตลาดล่าง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา (7 ต.ค.63)

 

08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 60 ครั้ง

Engine by shopup.com