“รับการประเมินผลการฝึกทหารใหม่

“รับการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 รับการตรวจสอบและประเมินการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ จากคณะกรรมการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 โดยการประเมินผลประกอบไปด้วย 6 สถานี
1.ทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
2.การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น
3.การใช้อาวุธประจำกาย
4.การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
5.วิชาทหารทั่วไปและฝึกทางยุทธวิธี
6.การสอบอบรม
เพื่อให้ถูกต้องตามคู่มือการฝึกพระราชทาน และ เป็นไปตามกิจเฉพาะและมาตรฐานการประเมิน ที่ ยศ.ทบ.กำหนด และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพบกต่อไป ณ สนามฝึก ป.5 พัน.15 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (7ต.ค.63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 181 ครั้ง

Engine by shopup.com