“ผบ.พล.ร.3 ใส่ใจทุกรายละเอียด เพราะปากท้องคือสิ่งสำคัญ”

“ผบ.พล.ร.3 ใส่ใจทุกรายละเอียด เพราะปากท้องคือสิ่งสำคัญ”

ผบ.พล.ร.3 ลงตรวจเยี่ยมการฝึกและการดูแลสวัสดิการทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.3 และ ร.3/1 จังหวัดสกลนคร โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ,ตรวจการฝึก และในโอกาสนี้ผบ.พล.ร.3 และ ผบ.ร.3 ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ โดยเป็นการรับประทานตามมาตรการ new normal เพื่อเป็นการกำกับดูแลมาตรฐานการประกอบเลี้ยง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ (7 ต.ค.63)
 
 
 
 

08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 31 ครั้ง

Engine by shopup.com