“จิตอาสาฯ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา แจกจ่ายให้กับประชาชน”

“จิตอาสาฯ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา แจกจ่ายให้กับประชาชน”

กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์ นำรถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน ขนาด 6,000 ลิตร ดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากท่อน้ำประปาเกิดการชำรุดจากการทำถนนทำให้ขาดแคลนน้ำ จากการซ่อมท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ หน่วยจึงได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.โคกม่วง อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา (6 ต.ค.63)
 
 
 
 
 
 

08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 35 ครั้ง

Engine by shopup.com