บททดสอบสุดท้าย ของการฝึกทหารใหม่

“บททดสอบสุดท้าย ของการฝึกทหารใหม่ สำหรับ น้องทหารใหม่ผลัด 1/63  แต่คือจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่ "ทหาร อาชีพ"

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 จากคณะกรรมการของกรมทหารราบที่ 8 โดยมี พ.อ.รัชกฤช แดงไธสง เสธ.ร.8 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบทหารใหม่นี้ถือว่าเป็นการฝึกขั้นสุดท้ายก่อนที่ทหารใหม่จะเตรียมตัว เดินทางไกลพักแรม และลาพักกลับบ้านเพื่อไปหาครอบครัว (6 ต.ค.63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 56 ครั้ง

Engine by shopup.com