จัดชุดเฝ้าตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

จัดชุดเฝ้าตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จัดกำลังพลจากกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ตามแผนบรรเทาสาธารณภัย จัดชุดเฝ้าตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสอบถามประชาชนถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์พายุโซนร้อน โนอึล และให้ความช่วยเหลือขั้นต้น ในพื้นที่ ชุมชนกุดปลาขาว ชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (18 ก.ย.63)

 

 

 

 

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 56 ครั้ง

Engine by shopup.com