เร่งอพยพประชาชน พร้อมกั้นแนวกระสอบทราย

เร่งอพยพประชาชน พร้อมกั้นแนวกระสอบทราย หลังนำ้ป่าไหล เข้าพื้นที่ ประจันตคาม

เช้านี้ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.2 รอ. จัดกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ อพยพประชาชน พใน อ.ประจันตคาม พร้อมขนย้ายสิ่งของ และสร้างแนวกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ หลังจากได้รับผลกระทบจาก ”พายุโนอึล” ทำให้นำ้ไหลหลากจากเทือกเขา เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน (19. ก.ย. 63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 50 ครั้ง

Engine by shopup.com