ติดตามเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมช่วยเหลือ ประชาชน

คืนที่ผ่านมา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 เดินทางเข้าพื้นที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ติดตามเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมช่วยเหลือ ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน โนอึล (18 ก.ย.63)

 

 

 

 

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 39 ครั้ง

Engine by shopup.com