มาแล้วทหารขนยุทโธปกรณ์ พร้อมช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัย

มาแล้วทหารขนยุทโธปกรณ์ พร้อมช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัย

พล.พัฒนา 1 เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่ประสบอุกทกภัย จากพายุโซร้อน “โนอึล” ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (18 ก.ย. 63)

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 26 ครั้ง

Engine by shopup.com