ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แนวชายแดน

 

ทภ.4 ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แนวชายแดน ตามคำสั่ง ศบค.และ ทบ.อย่างเคร่งครัด

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว แม่ทัพภาคที่ 4 รับนโยบาย และให้ความสำคัญเริ่มตั้งแต่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทั้งช่องทางจุดผ่านแดนถาวร, จุดผ่อนปรนทางการค้า, จุดผ่อนปรนพิเศษ และช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกราย และขณะนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ตรึงหน้าแนวชายแดนทุกตารางนิ้ว นับตั้งแต่แนวชายแดนจังหวัดระนอง - สตูล รวมถึงพื้นที่รอยต่อชายแดนในพื้นที่ จชต.โดยเพิ่มความเข้มงวดต่อการเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย พร้อมทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ต่อพี่น้องประชาชนในภาพรวม มั่นใจว่าแนวทางการป้องกันสกัดกั้นของพื้นที่โดยชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ที่ใช้ควบคุมชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ได้ปรับใช้ จะสามารถควบคุม สกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศได้เป็นอย่างดี (13 ก.ย.63)
 
 
 
 
 
 

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 13 ครั้ง

Engine by shopup.com