“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ดำเนินการสนับสนุนรถบำบัดน้ำเสียพร้อมกับกำลังพล เพื่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคูนายกิม สาย 1 มีปลายเปิดทางระบายน้ำทางเดียว สภาพเป็นคูลอดใต้ทางเท้า และเปิดเห็นผิวน้ำบางส่วน ความยาวทั้งสิ้น 4,450 เมตร เป็นคลองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนและชุมชนตลอดแนวถนนเทิดราชัน น้ำมีสีดำและเน่าเสีย โดยกำหนดการปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 9 – 15 ก.ย.63 ซึ่งเป็นการปฏิบัติในวันที่ 4 ณ บริเวณคลองระบายคูนายกิม สาย 1 เขตดอนเมือง กทม. (13 ก.ย.63)
 
 
 
 

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 11 ครั้ง

Engine by shopup.com