ทหารพราน..จัดกำลังลาดตระเวน สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว อย่างต่อเนื่อง

ทหารพราน..จัดกำลังลาดตระเวน สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว อย่างต่อเนื่อง

กองร้อยทหารพรานที่ 3602 ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบด้วยรถยนต์ และต่อด้วยการเดินเท้าในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ บ.ห้วยนา ม.5 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อ เฝ้าตรวจ และสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงคราม / ยาเสพติด /สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ พร้อมพบปะ ราษฎรที่ทำนาในพื้นที่บริเวณนั้น ได้ทำการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หากพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้ง จนท.ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทันทีผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิด และสิ่งผิดกฎหมาย (12 ก.ย.63)
 
 
 
 
 

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 11 ครั้ง

Engine by shopup.com