ห่วงใยสุขภาพ ใส่ใจทุกการฝึก

ห่วงใยสุขภาพ ใส่ใจทุกการฝึก และ ”ประโยชน์สูงสุด พร้อมคุณภาพ และรสชาติของการกิน”

กองพลทหารม้าที่ 3 โดย กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ดูแลและใส่ใจความเป็นอยู่ของทหารใหม่ โดยจัดอาหารในแต่ละวันให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ”อิ่ม อร่อย ถูกหลักอานามัย เพื่อให้น้องคนเล็กของกองทัพบกได้อิ่นท้อง มีความพร้อมและรับภารกิจการฝึกอย่างเต็มที่ (12 ก.ย.63)
 
 
 
 
 
 
 
 

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 14 ครั้ง

Engine by shopup.com