“ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านพ้น กับบุคลิกภาพบุคคลที่เปลี่ยนไป”

“ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านพ้น กับบุคลิกภาพบุคคลที่เปลี่ยนไป”

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม ดำเนินการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ทั้งนี้ทุกภารกิจการฝึกและการสอนเป็นไปตามนโยบายของ กองทัพบกเพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงองค์ความรู้ที่จะใช้ในการสอนน้องทหารใหม่ ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รวมทั้งการสร้างโอกาสเพื่อต่อยอดสู่ทหารอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 

14 กันยายน 2563

ผู้ชม 19 ครั้ง

Engine by shopup.com