“กองทัพบกพร้อมแล้วกับมิติใหม่”

“กองทัพบกพร้อมแล้วกับมิติใหม่” สวัสดิการเชิงพาณิชย์​ โปร่งใส​ เป็นธรรม​ ตรวจสอบได้

กรมธนารักษ์ทำสัญญาลงนาม MOU ในการแบ่งรายได้ค่าเช่ากิจการเชิงพาณิชย์ของกองทัพบกเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้สึกที่ดี ในการเป็นองค์กรของความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นมิติใหม่ของกองทัพบก

26 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 133 ครั้ง

Engine by shopup.com