“ตลาดพืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้โควิด -19”

“ตลาดพืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้โควิด -19”

มณฑลทหารบกที่ 32 นำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกิจกรรม “ตลาดพืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้โควิด -19” เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ อาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง

ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามพระราโชบาย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ ให้ปลูกผักกินเองเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้มีวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่สด สะอาด ปลอดภัย

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 10 ครั้ง

Engine by shopup.com