ตรวจสภาพความพร้อมรบ

ตรวจสภาพความพร้อมรบ..เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของกองทัพบก

พล.ต.วิสันติ สระศรีดา ผบ.ศป. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและประเมินผลเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563 ระดับกองทัพบก ของหน่วย ป.3 พัน.13 โดยคณะกรรมการ จาก ศป. พร้อมทั้งชมการตรวจสภาพความพร้อมรบ เป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม การสาธิตการปฏิบัติงานเป็นชุด และการแสดงนวัตกรรมของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพล และเป็นการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของกองทัพบก

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 12 ครั้ง

Engine by shopup.com