“กกล.ผาเมือง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ แบบหินทิ้ง ลำห้วยคุ จ.เชียงราย”

“กกล.ผาเมือง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ แบบหินทิ้ง ลำห้วยคุ จ.เชียงราย”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ แบบหินทิ้ง ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร บริเวณลำห้วยคุ บ.ร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภค - บริโภค มีประชาชนได้รับผลประโยชน์ประมาณ 58 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 25 ไร่

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 8 ครั้ง

Engine by shopup.com