พร้อมปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย และพิทักษ์อธิปไตยของชาติ

พร้อมปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย และพิทักษ์อธิปไตยของชาติ

เช้าวันนี้กับการฝึกให้กำลังพลของเราพร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบ กำลังพล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ฝึกรูปขบวนเดินเท้าในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ(พระภิกษุสงฆ์) และเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในการฝึกเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ จชต. ของหน่วยรอง ร.3 ประกอบด้วย ร.3 พัน.1, ร.3 พัน.2 และ ร.3 พัน.3 โดยใช้พื้นที่ฝึก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้อยู่ในส่วนของการใช้กำลัง แต่เรายังคงฝึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 8 ครั้ง

Engine by shopup.com