กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกป่า สร้างฝาย

กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกป่า สร้างฝาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.2 รอ.

พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผบ.พล.ร.2 รอ.
พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.2 รอ. ได้นำ กำลังพลและครอบครัว
จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก สร้างฝาย และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.2 รอ.

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 23 ครั้ง

Engine by shopup.com