Army Delivery ช่วยเหลือประชาชน

Army Delivery ช่วยเหลือประชาชน

ร.2 รอ. จัดโครงการ “Army Delivery "นำอาหารและน้ำดื่มจำนวน 50 ชุด
แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนบริเวณ
วัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

 

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 24 ครั้ง

Engine by shopup.com