การเลื่อนการตรวจเลือกฯ !!! เฉพาะหน่วยตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ มทบ. 46

หมวดหมู่: เรื่องน่าสนใจ

 การเลื่อนการตรวจเลือกฯ !!! เฉพาะหน่วยตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ มทบ. 46

( จ.ปัตตานี , จ.นราธิวาส ,จ.ยะลา )
เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา วันที่ 31 ก.ค. 63 โดยกำหนดให้การตรวจเลือกฯ เลื่อนไปดำเนินการถัดจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 134 ครั้ง

Engine by shopup.com