"Army Delivery เยี่ยมเยือนด้วยใจ มอบให้ด้วยรัก"

"Army Delivery เยี่ยมเยือนด้วยใจ มอบให้ด้วยรัก"

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน จำนวน 2 ครอบครัว ภายใต้โครงการ "Army Delivery"

♦️ ครอบครัว นางแยะ วันเจริญ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 31 ม.7 บ.คลองทราย ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีฐานะยากจน

♦️ ครอบครัว ด.ช.วันเฉลิม หวลคนึง อายุ 3 ขวบ บ้านเลขที่ 291 ม.7 บ.คลองทราย ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อาศัยอยู่กับย่า 2 คน ซึ่งย่าก็มีอายุมากแล้ว (อายุ 72 ปี)

29 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 6 ครั้ง

Engine by shopup.com