หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลกองร้อยจิตอาสา เข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ตามโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ” โดยเข้าไปรับซื้อผักบุ้ง จำนวน 30 กิโลกรัม จากสวนของ นายธานินทร์ ไพเราะ ณ บ้านหนองจอกใหม่ หมู่ที่ 18 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขายผลผลิต และนำมาจัดเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยต่อไป

29 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 4 ครั้ง

Engine by shopup.com